Please enable javascript in your browser to view this site!

Sådan søger du legater til studier i udlandet. Få gode råd her

Legater til studier i udlandet.jpg

Arbejdsmarkedet efterspørger i stigende grad færdiguddannede med internationale kompetencer, og det kan derfor være enormt givtigt at overveje et studie- eller praktikophold i udlandet som led i studierne. Et sådan udlandsophold, uanset om det er på high school- eller kandidatniveau, påfører dog ofte den studerende en række ekstraordinære omkostninger, som for mange kan være en hæmsko for realiseringen af disse drømme og ambitioner.

Den private fondssektor i Danmark rummer i omegnen af 15.000 forskellige fonde. En lang række af disse fonde har specifikt i deres fundats (formål, red.) redegjort for, at de bevilger legater til studerende, som indgår i studier i udlandet som enten udvekslingsstudent eller freemover. Her er det som ansøger vigtigt at være opmærksom på, at hovedparten af fondene faktisk sidestiller praktikophold med studier, hvorfor det som praktikant også vil være muligt at modtage legater til praktikophold i udlandet.

Imidlertid er det desværre således, at mange studerende som søger mod udlandet i forbindelse med deres studier finder legatsøgning særdeles vanskeligt. Hermed følger derfor nogle tips, som kan gøre det lettere for dig at komme i gang med at søge legater til studier i udlandet:

1. Ansøg mange legater i forbindelse med dine studier i udlandet

Det kan anbefales, at du lokaliserer en lang række fonde og legater, som du tilsvarende er kvalificeret til at modtage. Mange studerende modtager nemlig afslag fra flere fonde, hvilket er en helt naturlig del af processen, og antallet af målrettede legater du søger kan derfor blive afgørende for det samlede antal bevillinger. Er du eksempelvis handelsstuderende, så kan det give mening at søge efter merkantile legater.

Dertil er det også vigtigt at være opmærksom på, at der findes forskellige fonds- og legatmuligheder afhængigt af, om du er optaget som udvekslingsstudent eller freemover på institutionen i udlandet. At tage højde for sådanne forhold kan bidrage til identifikationen af yderligere relevante støttemuligheder.

2. Planlæg dine studier i udlandet rettidigt og start legatsøgningen i god tid

Der er ofte en stor sammenhæng mellem en tidlig start på legatsøgningen og et godt resultat. Der er meget forberedelse forbundet med legatsøgning, og herudover findes der ansøgningsfrister året rundt. Mange af disse fonde har dog kun én årlig ansøgningsfrist, hvilket bevirker, at du med en tidlig igangsættelse vil kunne ansøge flere fonde og derved sikre dig den bedste position i henhold til at opnå det ønskede resultat.

3. Vær kildekritisk

Når du som studerende søger legater til studier i udlandet, er det vigtigt at målrette din ansøgning til de temaer, der kvalificerer dig til legatet. I den kontekst er det helt afgørende, at du kun forholder dig til valide kilder om fondenes ansøgningsprocedurer og formål, idet mange gratis netsider er uopdaterede. Dette skyldes blandt andet, at mange fonde ofte foretager praksis- og adresseændringer.

4. Tænk dokumentation ind i din legatansøgning

Det er tilsvarende afgørende, at du i din legatsøgning dokumenterer de fra fonden fremhævede forhold med tidssvarende samt relevante bilag. Hovedparten af fondsbestyrelserne foretager nemlig ingen egenhændig research som led i en sagsvurdering, og hvis der i legatansøgningen ikke forefindes tilstrækkeligt med understøttende dokumentation for de i ansøgningen fremhævede forhold, så er det sandsynligt, at din legatansøgning ikke tages i betragtning ved bestyrelsesmødet.

I de situationer hvor fonden anvender et ansøgningsskema eller et elektronisk ansøgningssystem, der er det tilsvarende vigtigt, at du som ansøger vedlægger eller uploader de bilag fonden efterspørger, idet din legatansøgning uden disse med stor sandsynlighed ikke vil blive vurderet eller imødekommet.

5. Lad dig inspirere af succeshistorier

Med henblik på at inspirere dig, har vi bedt vores tidligere kunde Filippa om at give hendes bedste råd omkring legatsøgning. Filippa modtog på baggrund af vores rådgivning kr. 80.000 i legater, allerede inden hun påbegyndte studierne i udlandet.

Hos Fundraising.how har vi specialiseret os i at hjælpe studerende med at søge legater til studier i udlandet, og som resultat af vores rådgivning har vores kunder i dag modtaget mere end 4 millioner kroner i legater til studieformål. Indsend denne formular, hvis du ønsker en individuel og uforpligtende vurdering af din unikke sag med henblik på at sikre, at vi kan hjælpe dig på bedst mulig vis. Kontakt os i dag for at høre mere - vi glæder os til at høre fra dig!

Stadig i tvivl? Kom i direkte kontakt med os her!