Please enable javascript in your browser to view this site!

Fonde og legater til kunst og kultur

Fonde og legater for kunstnere.jpg

Den løbende tilblivelse af kunstneriske og kulturelle værker er af stor signifikans for ethvert moderne samfund, og netop af den grund støttes det kunstneriske og kulturelle område både af private fonde og legater såvel som af offentligt administrerede puljer. 

Disse fonde for kunstnere er ofte målrettet imod de kunstneriske hovedkategorier malerkunst, musik og kunsthåndværk, hvortil der også findes en række fonde og legater specifikt målrettet den enkelte kunstneriske niche, som eksempelvis billedhuggere, hvorfor det også er muligt at kvalificere sig til helt særlige legater inden for den enkelte niche. 

Kunstfondene støtter med alt lige fra årlige arbejdslegater som tillader kunstneren at fokusere på sit virke, til legater målrettet ældre samt trængende kunstner i en økonomisk beklemt situation. Der er derfor vid mulighed for at ansøge kunstfonde, uafhængigt af hvilken livsfase man som kunstner befinder sig i.

Hermed følger en række råd omkring fonde for kunstnere, som kan hjælpe dig med at kvalificere dit projekt til fondsstøtte. 

1. Fastlæg dit kunstneriske virke og formål

Når du som kunstner skal identificere og ansøge fonde for kunstnere ifm. et projekt er det indledningsvis vigtigt at afklare, hvilken kunstnerisk kategori du befinder dig i, samt hvad formålet med legatansøgningen er. 

Idet en række kunstfonde har specifikke kunstneriske og kulturelle områder, indenfor hvilke de kan yde støtte, så er det altid en god ide at fastlægge de kunstneriske arbejdsområder indenfor hvilke man arbejder, idet dette kan bidrage til at indsnævre feltet af potentielle fonde til kun at omhandle de fonde, som konkret kan yde støtte til projektet. 

Når det kunstneriske arbejdsområde er fastlagt, så bør formålet med ansøgningen identificeres. Fondenes indsatsområder spænder mellem alt lige fra tilbuddet om et midlertidigt kunstnerisk retræte i en bolig tilegnet kunstnere i Frankrig til et årligt arbejdslegat, og formålet med legatansøgningen er derfor yderst afgørende for hvilke fonde og legater, der bør og kan ansøges ifm. et konkret projekt. 

2. Dokumenter dit kunstneriske talent

På lige fod med de resterende fonde i den danske fondssektor, så søger kunstfondenes bestyrelser at udvælge de dygtigste kandidater til at modtage netop deres legat. 

Idet kunst ofte er sanseligt betonet i et omfang, hvor det enten skal høres eller ses, så kan det være af stor betydning for din ansøgning, at du som ansøger til disse fonde målrettet kunst og kultur formår at fremvise og dokumentere dine kunstneriske kvaliteter for bestyrelserne med henblik på at overbevise dem om, at du er den rette modtager til netop deres legat. 

3. Påbegynd fondsansøgningerne i god tid

Uanset om du søger kunstfonde som trængende eller udstillende kunstner ifm. et større kulturelt udstillingsprojekt, så er det afgørende, at du starter op i god tid. Fonde for kunstnere har ofte en behandlingstid på 3-6 måneder, og der støttes sjældent projekter, som allerede er påbegyndt eller afsluttet på ansøgningstidspunktet. 

Det anbefales derfor, at du indleder legatsøgningen i god tid forinden tidspunktet for hvornår projektet ønskes realiseret. 

Målrettet legatansøgning for kunstnere

Fundraising.how har bistået en lang række dygtige kunstnere i at realisere deres projekter, og vi står tilsvarende til rådighed for at vurdere dit projekt.

Vi forstår fondsektoren og vor ekspertise ligger indenfor området af lokalisering af yderst målrettede fonde for kunstnere, opsætning af fondsansøgninger og rådgivning i alle fondsrelaterede forhold for kunsterne.

Herunder ses et eksempel på vores anbefaling af en konkret fond til en kunstner:

ID Frist Fond Formål/Procedure Opfyldelse og tips Skema Sendes til Links
1 1. maj - 15. aug Minister Erna Hamilton's Legat for Videnskab og Kunst Legatportioner og hædersgaver til danske videnskabsmænd og til videnskabelige formål, danske skuespillere, musikere, forfattere og billedhuggere Du er dansk billedhugger Nej c/o Advokatfirmaet Egemar og Clausen Nørregade 7 A, 2. tv. 1165 København K

Legatliste til kunstnere

På baggrund af en fuldstændig afdækning af dit virke som kunstner iværksætter vi lokaliseringen af de mest relevante støttemuligheder i form af legater, fonde og puljer i fondssektoren.

Med udgangspunkt i denne grundige analyse udvikler vi en skræddersyet legatliste med de relevante fonde, legater og puljer, som du er mest kvalificeret til. I listen tilvejebringes ligeledes konkrete råd i forhold til at søge det enkelte legat, og du vil derfor altid være klar over, hvilke emner du vil skulle sætte i centrum i din fondsansøgning, for at blive taget i betragtning til det pågældende legat.

Legatlisten vil som oftest indeholde forslag til støttemuligheder af følgende karakter:

  • Målrettede fonde og legater som yder støtte inden for dit specifikke kunstneriske virke

  • Kunststøtte inden for dit specifikke kunstneriske virke

  • Puljer inden for dit specifikke kunstneriske virke

Rådgivning i at søge legater til kunstnere

Hvis du ønsker personlig rådgivning, så kan vi hos Fundraising.how tilbyde onlinerådgivning med fokus på strukturering, gennemsyn og feedback på din fondsansøgning. Fonde støtter gerne konkrete projekter og aktiviteter, og vi kan også assistere med lokalisering af relevante projektområder i henhold til at udarbejde en gennemslagskraftig ansøgning.

Der findes rigtig mange legater til enkeltpersoner herunder alt lige fra kunsterne til studerende, og mange af vor kunder har draget stor økonomisk gevinst, da vi anvender vores ekspertise til at hjælpe dig søge fonde og legater inden for dit område og dermed øge chancerne for finansiering af projektet.

Modtag en uforpligtende vurdering af sagen og kom i direkte kontakt med os her.