Please enable javascript in your browser to view this site!

Sådan søger du legater til praktik i udlandet

Legater til praktik.jpg

Mange uddannelser giver de studerende mulighed for at indgå i et praktikforløb i udlandet. I den sammenhæng er det klogt at overveje, hvordan du på bedst mulig vis kan anvende dette forløb til at afprøve dine egenskaber og ikke mindst tilegne dig nye kompetencer i en praktisk kontekst.

Ved at søge praktik i udlandet opnår du mulighed for at tilvejebringe CV’et en international dimension, hvilket i særdeleshed er noget, arbejdsgivere i stigende grad efterspørger i forbindelse med ansættelsen af nyuddannede på tværs af brancher og industrier.

Et praktikophold i udlandet vil imidlertid ofte medføre nogle ekstraordinære udgifter for praktikanten, som for mange kan være en hæmsko i forbindelse med realiseringen af disse drømme og ambitioner.

Det forholder sig dog sådan, at der er gode muligheder for at du som studerende kan søge og modtage støtte til dit praktikophold, idet der i Danmark findes en privat fondssektor med i omegnen af 15.000 fonde og legater. En lang række af disse fonde uddeler legater til praktikophold i udlandet.

Legater+til+praktikophold+i+udlandet-compressor.jpg

Hermed følger nogle tips til dig, der ønsker at søge legater til udlandsophold i forbindelse med praktik:

1. Kvalificér dig på flere parametre

Identificér indledningsvist de udvalgte fonde som i formålsbeskrivelsen angiver, at der kan ydes støtte til praktikophold i udlandet. Et eksempel på en relevant fond hvor kandidatstuderende kvalificerer sig på flere parametre er Oticon Fonden, som sort på hvidt angiver, at fonden støtter “praktik i udlandet” på kandidatniveau. Du kan læse mere om Oticon fondens legater til studerende, krav, retningslinjer og ansøge via fondens log in-system.

Oticon Fonden er langtfra den eneste relevante fond, og der findes tilsvarende fonde, som kan ansøges i forbindelse med praktikophold på andre niveauer og studieretninger. 

Uanset om du er gymnasie- eller kandidatstuderende, kan det være formålstjenligt at identificere forskellige parametre udover legater til praktikopholdet i udlandet, der kvalificerer dig til støtte, da ordet “praktik” alene sjældent indgår direkte i formålsbeskrivelsen for legater, der uddeles til studerende. Derfor bør der ligeledes foretages en omfattende analyse af specielle sociale og geografiske forhold, der kan kvalificere dig til uddannelsesstøtte fra fonde i forbindelse med din praktik.

2. Søg bredt

Der findes mange legater til studerende såvel som studierejselegater, som ikke eksplicit i fundatsen beretter om, hvorvidt der uddeles legater til praktik i udlandet, men i praksis kan disse legater uddeles til alle, der studerer eller tilbringer en periode i praktik i udlandet.

Hvis legatet uddeles til eksempelvis udlandsophold, uddannelsesformål eller studierejser, så kan det også være givtigt at undersøge sådanne fonde i forbindelse med praktikken, idet du i mange tilfælde kan blive taget i betragtning på lige fod med eksempelvis udvekslingsstudenter. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at langt hovedparten af fondene og legaterne også opfatter et praktikophold som værende både en studierejse såvel som et uddannelsesformål i udlandet, hvorved du altså også er kvalificeret til at ansøge om et legat. 

Du må derfor ikke lade dig slå ud, blot fordi ordet praktik ikke fremgår eksplicit af fundatsen for legatet.

3. Sæt dig ind i fondens fundats

For at få tildelt støtte fra fonde og legater til din praktik er det en forudsætning, at din legatansøgning lever op til fondens krav. Det er derfor udslagsgivende, at du har kendskab til legatsøgning og de dertilhørende mange procedurer. Eksempelvis skal du for den givne fond sætte dig ind i de gældende retningslinjer for fondens ansøgningsfrist og ansøgningsprocessen (hvorvidt der er tale om en elektronisk fondsansøgningsproces, brevforsendelse eller rekvirering af fondsansøgningsskema, red.)

Herudover findes der ofte specifikke krav til, hvilke bilag en ansøger skal vedlægge, hvorfor det er helt essentielt at arbejde struktureret med din legatsøgning, når du søger fonde og legater til praktik i udlandet.

Hos Fundraising.how har vi specialiseret os i at hjælpe studerende med at søge legater til praktik i udlandet. Hvis du ønsker en individuel og uforpligtende vurdering af din unikke sag med henblik på at sikre, at vi kan hjælpe dig på bedst mulig vis med din legatsøgning, så indsend denne legatsøgnings formular.

Stadig i tvivl? Kom i direkte kontakt med os her!