Please enable javascript in your browser to view this site!

Artikler for studenter

I denne artikkelseksjonen finner du relevant informasjon om legatsøkning for studenter.

Slik søker du legater og stipender til studier i utlandet

Arbeidsmarkedet etterspør i stigende grad ferdigutdannede med internasjonal kompetanse, og det kan derfor være enormt viktig å overveie et studie- eller internship i utlandet som et ledd i studiene.

Slik søker du legater og stipender til internship i utlandet

Mange utdannelser gir studenter muligheter for praksis i utlandet. I den sammenheng er det klokt å overveie hvordan du på best mulig vis kan bruke dette til å teste dine kunnskaper og ikke minst tilegne deg nye [....]

Slik søker du legater og stipender som business-student

I Norge finnes det en lang rekke fonder og legater til studenter på forretningsrettede utdannelser, MBA-utdannelser og økonomistuderende. Disse fondene har i høy grad fokus på å sikre at den norske arbeidsstyrken