Please enable javascript in your browser to view this site!

Slik søker du legater og stipender til studier i utlandet

Rotary US int students 2.jpg

Dato: 6. juni 2018
Forfatter: Mathias Henrik Horne, Fundraising.how

Innholdsfortegnelse

1. Søk mange legater og stipender i forbindelse med dine studier i utlandet
2. Planlegg dine studier i utlandet tidlig og start legatsøgningen i god tid
3. Vær kildekritisk
4. Tenk på dokumentasjonen i din legatsøknad
5. Lokaliser alle støttemuligheter i blant spesifikke legater

Arbeidsmarkedet etterspør i stigende grad ferdigutdannede studenter med internasjonal kompetanse, og det kan derfor være enormt viktig å overveie et studie- eller internship i utlandet som et ledd i studiene. I henhold til dette, finnes det mange støtteordninger i Norge i form av legater og stipender, som kan gjøre din studenttilværelse lettere. 

Et slikt utenlandsopphold, uansett om det er på videregående, bachelor- eller masternivå, påfører ofte en rekke ekstraordinære omkostninger, som for mange kan være problematisk for realiseringen av drømmer og ambisjoner.

Den private fondsektoren i Norge rommer omtrent 7.700 forskjellige fond og støtteordninger. En lang rekke av disse fondene utdeler legater og stipender for norske studenter som tar studier i utlandet. Her er det viktig som søker å være oppmerksom på at hovedparten av fondene faktisk sidestiller internship med studier, hvor det som praktikant også vil være mulig å motta legater og stipender til internship og praksisopphold i utlandet.

Imidlertid er det dessverre slik at mange studenter som av kortere eller lengre varighet søker mot utlandet i forbindelse med deres studier, finner det særdeles vanskelig å lokalisere og søke relevante legater og stipender, som de er kvalifisert til å motta. 

Hermed følger det med noen tips som kan gjøre det lettere for deg å komme i gang med å søke legater til studier i utlandet:

1. SØK MANGE LEGATER OG STIPENDER I FORBINDELSE MED DINE STUDIER I UTLANDET

Det kan anbefales at du lokaliserer en lang rekke legater og stipender som du tilsvarende er kvalifisert til å motta. Mange studenter mottar nemlig avslag fra flere fonder, hvilket er en helt naturlig del av prosessen. Antallet av målrettede legater og stipender du søker kan derfor bli avgjørende for det samlede antall bevillinger. Søker du eksempelvis stipendier og legater som business- eller økonomistudent, så kan det være lurt å søke etter mer merkantile legater, da dette åpner muligheten for å finne et enda bredere tilbud av legater som passer deg og din profil. 

2. PLANlegG DINE STUDIER I UtLANDET tidlig OG START LEGATSØGNINGEN I GOD TID

Når man som student søker støtte til utdanning i utlandet er det ofte en stor sammenheng mellom en tidlig start på legatsøkningen og et godt resultat. Det er mye forberedelser forbundet med legatsøkning, og utover det, finnes det legatsøkningsfrister året rundt. Mange av disse fondene har dog kun én årlig søkningsfrist, som betyr at du med en tidlig start vil kunne søke flere fonder og dermed sikre deg den beste posisjonen i henhold til å oppnå det ønskede resultatet.

3. VÆR KILDEKRITISK

Når du som student søker legater og stipender til studier i utlandet, er det viktig å målsette din søkning til de temaene som kvalifiserer deg til legatet. I den kontekst er det helt avgjørende at du kun forholder deg til valide kilder om fondenes søknadsprosedyrer og formål, i det mange gratis nettsider ikke er oppdaterte. Dette skyldes blant annet at mange fonder ofte foretar praksis- og adresseendringer.

4. TENK PÅ DOKUMENTASJONEN I DIN LEGATSØKNAD

Mange fond og stiftelser som utdeler stipender til norske studenter i utlandet har en rekke krav til legatsøknaden. Det er ofte avgjørende at du vedlegger relevante bilag til å dokumentere det du trenger til din legatsøknad. Hovedparten av norske fond foretar nemlig ingen egenhendig research som et ledd i sin saksvurdering, og hvis det da i legatsøknaden ikke fremkommer tilstrekkelig med understøttende dokumentasjon, er det sannsynlig at din legatsøknad ikke taes med i betrakting ved bestyrelsesmøtet. 

I de situasjoner hvor fondene bruker et søknadsskjema eller et elektronisk søknadssystem, er det tilsvarende viktig at du som søker vedlegger eller laster opp de bilag fondene etterspør, da din legatsøknad uten disse i aller høyeste grad vil bli avslått.

5. LOKALISER ALLE STØTTEMULIGHETER I BLANT SPESIFIKKE LEGATER

I år 2014 studerte 19.542 nordmenn i utlandet, og nordmenns tre foretrukne studiedestinasjoner i utlandet var Storbritannia, Danmark og USA. Det finnes i Norge en lang rekke legater og stipender for spesifikke destinasjoner som for eksempel legater og stipender til USA. Ytterligere finnes det en rekke legater og stipender til studier i Storbritannia. Det er derfor viktig at du som legatsøker foretar en utdypende analyse av dine legat- og støttemuligheter i de gjeldende landene.
 
Da Norge eksempelvis ikke er medlem av EU, kan det finnes begrensninger for hvor mye støtte norske studenter kan motta i SU fra den danske stat (SU-støtte, som på mange måter fungerer på samme måte som lånekassen i Norge). Imidlertid finnes det danske, såvel som norske legater og stipender som kan bevilge til nordmenn i forbindelse med studier i Danmark. Hvor mye støtte i form av stipend man får fra lånekassen, er også avgjørende for hvor mye støtte du kan motta fra ulike fond og legater.

Hos Fundraising.how har vi spesialisert oss i å hjelpe studenter med å søke legater til studier i utlandet. Innsend dette skemaet, hvis du ønsker en individuell og uforpliktende vurdering av din unike sak med hensyn på å sikre at vi kan hjelpe deg på best mulig måte. Kontakt oss i dag for å høre mer – vi gleder oss til å høre fra deg!