Please enable javascript in your browser to view this site!

Slik søker du legater og stipender som business-student

Slik søker du legater som business-student.jpeg

Dato: 15. juni 2018
Forfatter: Mathias Henrik Horne, Fundraising.how

I Norge finnes det en lang rekke fond, stipender og legater til studenter på forretningsrettede utdannelser, MBA-utdannelser og for økonomistudenter. Disse stipendene og legatene har i høy grad fokus på å sikre at den norske arbeidsstyrken også i fremtiden besitter de nødvendige egenskaper påkrevd for å kunne hevde seg i internasjonal kontekst.

Av den grunn prioriterer disse fondene og legatene ofte støtte til økonomistudenter høyt. Hvis du studerer på en merkantil utdannelse og eksempelvis vurderer å ta en utdannelse i utlandet, så kan det være verdt å undersøke dine muligheter for legater i fond-sektoren, da disse støtteordningene ofte tilbyr studiestøtte utenom lånekassen. Det å søke på disse legatene og stipendene for høyere utdanning kan være svært gunstig, da de virkelig kan bidra til å hjelpe med de økte kostnadene som forekommer ved å ta en utdannelse i utlandet. 

Mange legater og stipender til økonomistudenter er målrettet forskjellige studie- og praksisopphold i for utdanning i utlandet. Utdannelsesstøtten kan brukes til finansiering av de utdannelsesmessige omkostningene du vil møte på. Økonomistudenter kan motta legater til selv-arrangerte studieopphold og hele utdannelser, samt studieopphold av kortere og lengre varighet som gjennomføres som et ledd i en norsk utdannelse.

De krav som stilles til søknader fra økonomistudenter skiller seg ofte fra kravene til andre søkere. Suksess med legatsøkning krever først og fremst en grundig undersøkelse etter de rette legatene og stipendene, samt en gjennomarbeidet og målrettet legatsøkning.

Det finnes mange forskjellige fond, legater og stipender til økonomistudenter, og hermed følger noen tips til deg som ønsker å søke legater og stipender i forbindelse med utdannelse.

1. UNDERSØK FOND, STIPENDER OG LEGATER INNENFOR STUDIEOMRÅDET

Når du starter med å lete etter legater og stipender som økonomistudent, så vil du ofte støte på beskrivelser som kan virke meget begrensede. Det kan være alt fra formuleringer som "videreutdannelse av unge handelsmenn" til "støtte til unge økonomistudenter fortrinnsvis i produsent- og tekstilbransjen". Det kan dog tjene et formål å undersøke disse fondene, legatene og stipendene nærmere, idet en dypere gjennomgang og grundig analyse av fondets fundats, retningslinjer og søknadsskjema, så vel som hjemmeside og supplerende søkningsmateriale og formkrav, ofte kan gi anledning til en fortolkning at målgruppen slett ikke er begrenset som først antatt.

2. PERSPEKTIVER

Gjør deg en rekke konkrete overveielser i forhold til hvordan din økonomiutdannelse kan skape verdi for norsk næringsliv i fremtiden. Legatene og fondene er ofte interessert om du bidrar til samfunnet, og det kan derfor være viktig å gjøre seg tanker om hvordan de egenskapene du tilegner deg som økonomistudent kan skape en samfunnsmessig merverdi.

3. VEDLEGG ARBEIDSRETTEDE ANBEFALINGER I DIN STIPENDSØKNAD

For å få tildelt et legat eller et stipend som økonomistudent er det ofte en forutsetning at din søknad bilegges noen arbeidsrettede anbefalinger. I den hensikt kan det være helt avgjørende for resultatet at du tidlig i prosessen fikser relevante anbefalinger, så du har de klar når du skal sette i gang søknadsprosessen. 

4. EKSTERNE LEGATER OG STIPENDER MÅLRETTET DIN UTDANNELSESINSTITUSJON

Norske utdannelsesinstitusjoner har svært lite kjennskap til fond, legater og stipender i den private fondsektoren, som er øremerket deres studenter. Av denne grunn kan ekstern research og analyse etter disse legatene og stipendene være en god idé. Hvis vi eksempelvis tar NHH og Handelshøyskolen BI, så finnes det relevante fond, legater og stipender til nevntes skoles studenter, men som dog ikke administreres av skolene. Det finnes flere tusen legater og stipender til enkeltpersoner under utdannelse, og en slik egenrådig analyse kan være omfattende å gjøre på egen hånd. 

5. INTERNE LEGATER ADMINISTRERT AV DIN UTDANNELSESINSTITUSJON

I forlengelse av forrige punkt skal det dog nevnes at det er verdt å undersøke eventuelle legater administrert av din egen utdannelsesinstitusjon. 
Hos Fundraising.how har vi spesialisert oss i å hjelpe mange forskjellige typer handelsstudenter med å søke legater og stipender. Vi har konkrete kompetanser til å rådgi mange forskjellige business-studenter (som ikke er begrenset til, men bl.a. omfatter):

  • Legat og stipendsøknad for business-studenter ved NHH og BI i forbindelse med utveksling
  • Legat og stipendsøknad for økonomi-studenter på eksempelvis UiB, HiB, UiO, HiOA og UiA på utveksling
  • Legat og stipendsøknad til hele masterutdannelser i utlandet. Eksempelvis legater til norske studenter ved handelshøyskolen CBS i Danmark
  • Legat og stipendsøknad til lederutdannelser og andre høyere utdannelser i Danmark og utlandet

Hos Fundraising.how har vi spesialisert oss i å hjelpe økonomistudenter med å søke legater. Kontakt oss i dag for en uforpliktende vurdering av din unike sak.