Please enable javascript in your browser to view this site!

Hva er en fundats?

30412263_825667547633293_6376663607077240832_o.jpg

Forfatter: Mathias Henrik Horne

Hvis det som fonds- og legatsøkning er et begrep, som du utvilsomt vil stifte bekjentskap til i forbindelse med søking av legater og fonder, så er ordet å bruke “fundats”.

Hvis du har undret deg over hva dette ordet helt konkret dekker over, så kan du med fordel lese mer her, hvor vi vil redegjøre for viktigheten av ditt kjennskap til nettopp dette ene ordet.

En fundats er et juridisk dokument, som redegjør for et fonds organisasjonsstruktur, økonomiske forhold, samt utdelingsstrategi mv. Med andre ord vil du i fundatsen kunne avdekke hva den konkrete fond yter støtte til. Fondenes legatutdelinger varierer mye avhengig av fondets strategi. En lang rekke fonder har til formål å tildele enkeltpersoner legater i forbindelse med utdannelse så vel som legater til utenlandsopphold og studier i utlandet. Deretter finnes det legater ved økonomisk trang. Videre støtter mange fonder vitenskapelige undersøkelser og verker - for eksempel med legater til talentfulle forskere og ph.d. studenters utdannelse og reiser.

Analyse av fundatser tilveiebringer fortolkningsgrunnlaget for å kunne anbefale fonder og legater til den individuelle søker, og derfor karakterisere denne metoden hvor Fundraising.how skreddersyr legatlister med utgangspunkt i hver enkelt søkers unike profil.