Please enable javascript in your browser to view this site!

Slik søker du legater til studier i utlandet

Rotary US int students 2.jpg

Dato: 6. juni 2018
Forfatter: Mathias Henrik Horne, Fundraising.how

Arbeidsmarkedet etterspør i stigende grad ferdigutdannede med internasjonal kompetanse, og det kan derfor være enormt viktig å overveie et studie- eller internship i utlandet som et ledd i studiene.

Et slikt utenlandsopphold, uansett om det er på videregående eller masternivå, påfører ofte en rekke ekstraordinære omkostninger, som for mange kan være problematisk for realiseringen av drømmer og ambisjoner.

Den private fondssektoren i Norge rommer omtrent 7.700 forskjellige fonder. En lang rekke av disse fondene er spesifikke (i deres formål) til studenter som tar studier i utlandet. Her er det viktig som søker å være oppmerksom på at hovedparten av fondene faktisk sidestiller internship med studier, hvor det som praktikant også vil være mulig å motta legater til praktikkopphold i utlandet.

Imidlertid er det dessverre slik at mange studenter som av kortere eller lengre varighet søker mot utlandet i forbindelse med deres studier finner det særdeles vanskelig å lokalisere og søke relevante legater, som de er kvalifisert til å motta.

Hermed følger det med noen tips som kan gjøre det lettere for deg å komme i gang med å søke legater til studier i utlandet:

1. Søk MANGE LEGATER I FORBINDELSE MED DINE STUDIER I UDLANDET

Det kan anbefales at du lokaliserer en lang rekke legater som du tilsvarende er kvalifisert til å motta. Mange studenter mottar nemlig avslag fra flere fonder, hvilket er en helt naturlig del av prosessen. Antallet av målrettede legater du søker kan derfor bli avgjørende for det samlede antall bevillinger. Er du eksempelvis økonomistuderende, så kan det være lurt å søke etter mer merkantile legater, da dette åpner muligheten for å finne et enda bredere tilbud av legater som passer deg og din profil. 


2. PLANlegG DINE STUDIER I UtLANDET tidlig OG START LEGATSØGNINGEN I GOD TID

Det er ofte en stor sammenheng mellom en tidlig start på legatsøkningen og et godt resultat. Det er mye forberedelser forbundet med legatsøkning, og utover det finnes det ansøkningsfrister året rundt. Mange av disse fondene har dog kun én årlig ansøkningsfrist, som betyr at du med en tidlig start vil kunne søke flere fonder og dermed sikre deg den beste posisjonen i henhold til å oppnå det ønskede resultatet.

3. VÆR KILDEKRITISK

Når du som student søker legater til studier i utlandet, er det viktig å målsette din søkning til de temaene som kvalifiserer deg til legatet. I den kontekst er det helt avgjørende at du kun forholder deg til valide kilder om fondenes ansøkningsprosedyrer og formål, i det mange gratis nettsider ikke er oppdaterte. Dette skyldes blant annet at mange fonder ofte foretar praksis- og adresseendringer.

Hos Fundraising.how har vi spesialisert oss i å hjelpe studenter med å søke legater til studier i utlandet. Innsend dette skemaet, hvis du ønsker en individuell og uforpliktende vurdering av din unike sak med hensyn på å sikre at vi kan hjelpe deg på best mulig måte. Kontakt oss i dag for å høre mer – vi gleder oss til å høre fra deg!