Please enable javascript in your browser to view this site!

Slik søker du legater og stipender til internship i utlandet

Slik søker du legater til praksis i utlandet.jpg

Dato: 15. juni 2018
Forfatter: Mathias Henrik Horne, Fundraising.how

Mange utdannelser gir studenter muligheter for praksis i utlandet. I den sammenheng er det klokt å overveie hvordan du på best mulig vis kan bruke dette til å teste dine kunnskaper og ikke minst tilegne deg nye kompetanser i en praktisk kontekst.

Ved å søke praksis i utlandet oppnår en student mulighet for å utvide CV’en sin i en mer internasjonal dimensjon, som i mange tilfeller er noe en arbeidsgiver i økende grad etterspør i forbindelse med ansettelser av nyutdannede på tvers av bransjer og industrier.

Et praksisopphold i utlandet vil imidlertid ofte medføre noen ekstraordinære utgifter for deg som student, som for mange kan være et hinder i forbindelse med realiseringen av ønskede drømmer og ambisjoner.

Det forholder seg slik at det er gode muligheter for at du som student kan søke og motta støtte fra fond, legater og stipender til ditt praksisopphold, utenom støtte fra lånekassen, da det i Norge finnes omtrent 7.700 private støtteordninger i form av fond, legater og stipender. En lang rekke av disse fondene utdeler legater og stipender til praksis og internship i utlandet.

Internship i utlandet.jpg

Derav følger noen tips til deg som ønsker å søke legater og stipender til praksis i utlandet:

1. KVALIFISER DEG TIL LEGATSTØTTE PÅ FLERE PARAMETRE

Identifiser innledningsvis de utvalgte fondene, legatene og stipendene som i sin formålsbeskrivelse angir at de ønsker å yte støtte til norske studenter som ønsker å ta praksis i utlandet.

Uansett om du er en bachelor- eller en masterstudent, kan det være formålstjenlig å identifisere forskjellige parametre som kvalifiserer deg til støtte. Ordet “praksis og/eller internship” alene inngår nemlig sjeldent direkte inn i formålsbeskrivelsen for legater og stipender som blir tilbudt til norske studenter som ønsker å studere i utlandet. Det bør derfor bli foretatt en omfattende analyse av spesielle sosiale og geografiske forhold som kan kvalifisere deg til støtte i forbindelse med din praksis i utlandet.

2. SØK BREDT

Det finnes fond som i fundatsen ikke eksplisitt forteller at de utdeler stipender for utenlandsstudenter i forbindelse med praksis, men som kan utdele legater til alle som studerer, eller som tilbringer en periode i praksis i utlandet. Det kan derfor være fordelaktig å også søke slike fonder.

Hvis legatene og stipendene blir delt ut til eksempelvis utenlandsopphold, utdannelsesformål eller studiereiser, så kan det være givende å undersøke slike fond, legater og stipender i forbindelse med internship eller praksis i utlandet, i det du i mange tilfeller kan bli tatt med i betraktningen og er kvalifisert til å motta også de legatene og stipendene som blir utdelt til utvekslingsstudenter. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at langt hovedparten av fond, legater og stipender også oppfatter et praksisopphold som en studiereise, samt som et utdannelsesformål i utlandet som du som søker praksis i utlandet er kvalifisert til å søke.

Du må derfor ikke miste håpet hvis ordet “praksis” ikke fremgår i formålsbeskrivelsen i det fond, legatet og stipendet du ønsker å søke støtte fra.

3. SETT DEG INN I FONDETS FUNDATS

For å få tildelt et legat er det en forutsetning at din søknad lever opp til fondets krav dvs. formål. Les eventuelt artikkelen “Hva er en fundats?” for mer informasjon om dette begrepet. Av den hensikt er det utslagsgivende at du har kjennskap til stipendsøknad og de tilhørende mange prosedyrer som inngår i å søke fond, legat og stipend. Eksempelvis skal du sette deg inn i de retningslinjene hva gjelder søknadsfrister og søknadsprosesser for ønskede fond (hvorvidt det er snakk om en elektronisk søknadsprosess, brevutsendelse eller rekvirering av søknadsskjema, red).

Utover dette finnes det ofte spesifikke krav til hvilke bidrag en søker skal vedlegge. Her blir det essensielt å arbeide strukturert med din søknadsprosess etter legater til praksis i utlandet. 

Hos Fundraising.how har vi spesialisert oss i å hjelpe studenter med å søke fond, legater og stipender til praksis i utlandet. Send inn dette skjemaet hvis du ønsker en individuell og uforpliktende vurdering av din unike sak med henblikk på å sikre at vi kan hjelpe deg på best mulig måte. Kontakt oss i dag for å høre mer.