Please enable javascript in your browser to view this site!

Hvad er en fundats?

Hvad er en fundats?

Hvis der som fonds- og legatansøger er et begreb, som du utvivlsomt vil stifte bekendtskab i forbindelse med dine ansøgninger, så er det ordet “fundats”. Hvis du tillige har undret dig over, hvad dette term helt konkret dækker over, så kan du med fordel læse med her, hvor vi vil redegøre for vigtigheden af dit kendskab til netop dette ene ord.