Please enable javascript in your browser to view this site!

Boost din økonomi med legater

Hvad man kan modtage og søge legater til?

For at forstå de store økonomiske muligheder den danske fondssektor rummer er det vigtigt at kende omfanget af denne. De bedst kendte estimater for det samlede antal danske fonde ligger mellem 14.000 - 20.000 (OECD, 2003; Kristensen, Kim, 2012; Danmarks Radio, 2016). Forskere fra Center for Corporate Governance ved CBS anslår at 1,375 af fondeneudgøres af erhvervsdrivende fonde (Christiansen, 2011).

Enhver dansk fond er etableret med henblik på at yde økonomisk støtte i form af legater til bestemte formål eller begivenheder herunder blandt andet innovation, uddannelse, videnskab, erhvervsliv, kultur, sociale formål samt enkeltpersoner og meget mere.

Dertil er det givtigt at kende til de skattemæssige forhold, der vedrører fonde og legater, herunder hvordan fondene indberetter legater samt hvordan modtageren beskattes af legaterne, hvad enten dette er som privatperson eller til en erhvervsvirksomhed.

Hvordan fondene indberetter

Hvis du planlægger at søge legater til studier i Danmark, så vær opmærksom på, at du vil blive beskattet af de legater, som du modtager. Fondene vil hovedsageligt indberette disse legater som B-indkomst. (Madsen & Møller-Mikkelsen 2017). Hvis du derimod søger legater til studier i udlandet er reglerne på området anderledes.

Ifølge Ligningslovens § 7K er modtageren ikke skattepligtig af et legat der tildeles samt anvendes til studierejse i udlandet. Dette er dog betinget af at legaterne anvendes til dækning af sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet, til kost og logi mv. på studiestedet eller til betaling af undervisning og lignende. Hvorvidt legatet beskattes afhænger også af, hvorvidt fondene har indberettet det som "skattefrie uddelinger" som led i legatbevillingen. Som modtager af et legat til studier i udlandet kan man undersøge dette ved at tilgå sine personlige skatteoplysninger på SKATs hjemmeside. En gennemgang af egne lønoplysninger fra skatteåret hvor legatet blev bevilget vil afsløre om legatet er blevet indberettet som en skattefri uddeling eller B-indkomst. Hvis de fremgår som "skattefrie uddelinger", så er legatet som udgangspunkt skattefrit.

Hvis legaterne derimod fremgår som en B-indkomst, så har modtageren ikke modtaget legaterne skattefrit. I sådant et tilfælde vil modtager fortsat kunne anmode SKAT om en skattefritagelse, og her er det afgørende at der i bevillingsbrevet fra fonden fremgår ordret, at legatet blev givet til studier i udlandet, hvilket modtager således kan dokumentere overfor SKAT. Dertil må det forventes, at SKAT også vil bede legatmodtageren påvise,  at midlerne er anvendt til en skattefri aktivitet. Det er SKAT der i sidste ende træffer en sådan beslutning.

Som udgangspunkt indberettes legater og andre tilskud udbetalt til en virksomhed til SKAT via virksomhedens CVR-nummer. De skattemæssige forhold for virksomheder afhænger både af selskabsform samt typen af legat. For mere læsning anbefales afsnittet C.A.6.3 Gaver, der hverken er indkomstskattepligtige eller afgiftspligtige (SKAT 2018)

Kilder

Christiansen Johan, Hans (2011): “Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger – et historisk perspektiv” Center for Corporate Governance, Copenhagen Business School, Copenhagen 2011. Online version tilgået 11. december 2018. http://www.tifp.dk/wp-content/uploads/2011/11/Erhvervsdrivende-fondes-historie.pdf

Danmarks Radio (2016): Penge: Søg en fond. 11. maj, 2016 København.

OECD (2003), "Philanthropic Foundations and Development Co-operation", OECD Journal on Development, Vol. 4/3.

Kristensen, Kim (2012), "Ingen aner, hvor mange milliarder landets fonde ligger inde med". Online version tilgået 11. december 2018. https://www.information.dk/indland/2012/07/ingen-aner-milliarder-landets-fonde-ligger-inde  

Madsen & Møller-Mikkelsen (2017) “Sådan søger du legater til studier i Danmark”. 3. November 2017. Fundraising.how Aps. Online version tilgået 11. december 2018. https://www.fundraising.how/da-dk/

SKAT (2018) “C.A.6.3 Gaver, der hverken er indkomstskattepligtige eller afgiftspligtige” Online version tilgået den 11. December 2018 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1947451