Please enable javascript in your browser to view this site!

Søg legater til studier i Danmark - Få gode råd her

Climbing Up to Business Success for Young Owners by Calita Kabir licensed at IRS EIN

“Er det muligt at søge legater til studier og studie- og praktikophold i Danmark?” er et spørgsmål, vi ofte modtager fra studerende, der tager hele videregående uddannelser i Danmark, eller fra personer, der ønsker at søge legater til efterskole- og højskoleophold.
 
Denne tvivl er forståelig, idet udvalgte fonde afgrænser sig til udelukkende at støtte studie- og praktikophold i udlandet, men det forholder sig heldigvis sådan, at det i høj grad er muligt at søge legater til studier og praktik indenfor rigets grænser, og der findes tilsvarende legater, som udelukkende tildeler midler til studerende i Danmark, hvorved disse studerende er særligt kvalificerede.
 
Et godt eksempel på en sådan fond er Peter og Emma Thomsens Legat. Denne fond uddeler specifikt legater til personer under uddannelse i Danmark, og støtten tildeles til hjælp og støtte for trængende, flittige, begavede og dygtige unge mandlige personer fra Danmark til studier ved universitetet samt en række højere danske læreanstalter. 
 
Fondens fokus på studier i Danmark gør fonden særligt interessant, idet studerende der ønsker at indgå i udlandsophold ikke umiddelbart tages i betragtning. 
 
Herunder ses et eksempel på vores anbefaling af dette legat til en tidligere kunde:

ID Frist Fond Formål/Procedure Opfyldelse og tips Skema Sendes til Links
1 31. jan / 30. sep Peter og Emma Thomsens legat Hjælp og støtte for trængende, flittige, begavede og dygtige unge mandlige personer fra Danmark således at disse efter bestået studentereksamen eller endt skolegang optages som studerende ved en af følgende institutioner: 1. Alle universiteter i Danmark. "Du er en trængende, flittig, begavet samt dygtig ung mand fra Danmark.

Hertil studerer du ved et Københavns Universitet i Danmark, hvilket kvalificerer dig til dette legat"
Ja - ligger online "Peter og Emma Thomsens Legat, Vester Farimagsgade 6, 4. sal, 1606 København V." http://www.thomsenslegat.dk/

I mange tilfælde er videreuddannelse i Danmark statsfinansieret. Det er dog især i de situationer, hvor studerende har ekstraordinære omkostninger til deres uddannelse i Danmark, at det vil være relevant at søge legater til studiet - eksempelvis i forbindelse med betalingsuddannelser såsom pilot- og psykoterapeutuddannelsen, hvor det er muligt at opnå tilskud til undervisningsafgiften samt andre studierelevante omkostninger.  
 
Derudover findes der også muligheder for nuværende såvel som kommende internationale studerende i Danmark for at søge (og modtage) bilaterale studielegater, der er øremærket internationale studerendes studieformål i Danmark.
 
Hermed følger nogle tips, som kan gøre det lettere for dig at komme i gang med dine legat og fondsansøgninger, når du søger legater som studerende i Danmark:

1. Undersøg fondens begrænsninger

Visse fonde støtter kun studier og praktik i udlandet, og det er derfor vigtigt, at du som indenrigsstuderende sikrer dig, at de legater du søger til din uddannelse i Danmark ikke er underlagt sådanne begrænsninger i fundatsen (formålet, red.)
 
Hvis fonden i fundatsen ikke nævner noget om studier i hverken ind- eller udlandet, men blot indikerer, at legater uddeles til eksempelvis “uddannelsesformål”, så er der som udgangspunkt intet til hinder for, at du indsender en fondsansøgning, idet fonden i sådanne tilfælde ofte forholder sig åbent i henhold til at støtte studier i Danmark. 

2. Undersøg de branche- og niveau specifikke uddannelseslegater til studier i Danmark

Der findes nemlig mange af dem! Et eksempel herpå er legater til fordel for unge i hotel- og restaurationsbranchen. Det kan derfor være fordelagtigt at gennemgå de legater, der umiddelbart henvender sig til din branche.
 
Derudover findes der også en lang række legater, som eksplicit uddeles til studerende på forskellige studieniveauer. Her er det muligt at identificere specifikke fonde som konkret uddeler legater til efterskoleophold såvel som unikke fonde der støtter studerende på universiteter og handelshøjskoler. 

3. Søg legater til konkrete udgifter

Hvis fondene eksempelvis yder støtte til boligudgifter til personer under uddannelse, så er det væsentligt, at du i din fondsansøgning angiver, at du søger om støtte til netop dette formål.
 
Her kan det tilsvarende være relevant at fremhæve, hvis du er indskrevet som studerende på en betalingsuddannelse i Danmark, hvorved du kan angive, at du tilsvarende ønsker at søge tilskud til undervisningsafgiften.  

4. Skat af legater uddelt til studier i Danmark

Hvis du som et resultat af din fondsansøgning tildeles et legat til dine studier i Danmark, så er det vigtigt at være opmærksom på, at legatet i hovedparten af tilfælde vil blive indberettet som værende B-indkomst, hvilket betyder, at legatet er skattepligtigt. 
 
For nærmere information om de skattemæssige forhold som resultat af en legatbevilling, da anbefaler vi direkte kontakt til skattemyndighederne. Alternativt kan du også læse mere om dette emne på SKAT’s hjemmeside under C.A.6.5.2 Uddannelseslegater mv.
 
Virker det som meget at huske? Hos Fundraising.how står vi klar til at hjælpe dig. Vi har sikret studerende modtagelsen af studielegater for mere end 4 millioner kroner, og vi foretager altid en indledende og uforpligtende vurdering af din unikke sag, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du er i tvivl om dine muligheder i fondssektoren i forbindelse med dine studier i Danmark

Stadig i tvivl? Kom i direkte kontakt med os her!