Please enable javascript in your browser to view this site!

Legater til erhvervsskoleelever - Tips der hjælper dig i gang

Climbing Up to Business Success for Young Owners by Calita Kabir licensed at IRS EIN

I Danmark findes der 82 erhvervsskoler, der tilbyder 106 erhvervsuddannelser med over 300 forskellige specialeretninger [1]. Disse udbydes af tekniske skoler, handelsskoler, kombinationsskoler, klinikassistent- og tandplejeskoler, AMU-centre, SOSU-skoler og landbrugsskoler samt en række erhvervsuddannelser, som også giver en gymnasial eksamen såsom EUD, EUX, HHX og HTX [2]

Erhvervsuddannelserne spænder bredt, og det har stor betydning for legatmulighederne for de enkelte erhvervsskoleelever, som oftest studerer i udlandet som led i PIU-ordningen dvs. “praktik i udlandet”. Eksempelvis er der stor forskel på mulighederne for legater til social- og sundhedsassistentelever og legater til træfagenes byggeuddannelse. På samme måde vil der være differentierede muligheder for legatsøgning for studerende indenfor sundhed, omsorg og pædagogik samt elektrikerelever, da der i mange tilfælde findes legater, der henvender sig direkte til de mange unikke erhvervsuddannelser i Danmark. Et eksempel på dette er legater til landbrugsuddannelsen, hvor studerende ofte søger mod Australien, da man her kan opleve de største landbrug i verden. Dertil er legatmulighederne for detailhandelsuddannelse med specialer, handelsuddannelse med specialer samt kontoruddannelse med specialer o.lign. meget differentierede fra de øvrige uddannelser, da disse udgør merkantile uddannelsesretninger.

Til trods for denne store forskelligartethed i erhvervsskoleelevernes profiler, har vi forsøgt at sammenfatte 3 overordnede og vigtige råd om, hvordan du som erhvervsskoleelev søger legater til praktik eller øvrige studier i udlandet som led i din uddannelse.

Der findes nemlig mange legater i Danmark, og enkelte er målrettet de specifikke erhvervsuddannelser, mens andre legater kan bevilges til unge studerende på dette uddannelsestrin generelt:

1. Søg støtte til at dække dit finansieringsbehov

Et finansieringsbehov vil for en erhvervsskoleelev typisk opstå som et resultat af et underskud afledt af differencen mellem uddannelsesstøtte, der hovedsagligt kan udgøre: SU, elevløn, Erasmus+, AUB-uddannelsesbidrag og dine totale udgifter til studieopholdet. Det er finansieringsbehovet, som du kan vælge at søge støtte til i form af legater.

2. Søg mange legater du er kvalificeret til

Da erhvervsskoleelever kan studere i udlandet i alt lige fra 1 til 12 mdr. eller længere, er det vigtigt at søge fonde, der støtter ophold af den pågældende varighed. Derudover findes andre parametre, der kan kvalificere en erhvervsskoleelev til et legat i forbindelse med studier og praktik i udlandet såsom unikke uddannelsesmæssige og sociale forhold. Et eksempel på dette kan være et legat målrettet elever udgået fra en bestemt skole.

3. Undersøg legatmulighederne inden for din uddannelsesretning

Da der findes legater, der henvender sig til alt lige fra unge indenfor hotel og restaurationsbranchen samt legater til uddannelse og videreuddannelse af unge elektrikere eller mekanikere osv., så er det meget essentielt, at du afdækker alle de særlige muligheder, der måtte forefindes indenfor din uddannelsesretning.

Hos Fundraising.how har vi dedikeret os til at rådgive erhvervsskoleelever og andre studerende med at søge legater til praktik og studieophold i udlandet. I denne forbindelse foretager vi altid en individuel og uforpligtende analyse af din unikke sag med henblik på at vurdere, hvordan vi kan hjælpe dig på bedst mulig vis. Indsend denne formular eller kontakt os i dag for at høre mere om dine legatmuligheder.

Kilder:
[1] Undervisningsministeriet. (2015). Erhvervsuddannelser. Tilgået 02. Februar 2018 på
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser

[2] Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier. (2017). Erhvervsskoler i Danmark. Tilgået 02. Februar 2018 på
http://deg.dk/fileadmin/3._Uddannelser/Erhvervsskolen_i_tal_2017/171110-Antal_erhvervsskoler_i_DK.pdf

Stadig i tvivl? Kom i direkte kontakt med os her!