Please enable javascript in your browser to view this site!

Sådan søger du legater som handelsstuderende

Climbing Up to Business Success for Young Owners by Calita Kabir licensed at IRS EIN

Climbing Up to Business Success for Young Owners by Calita Kabir licensed at IRS EIN

I Danmark findes der en lang række yderst relevante fonde og legater til studerende på erhvervsrettede-, handels- og MBA-uddannelser. Disse fonde har i høj grad fokus på at sikre, at den danske arbejdsstyrke også i fremtiden besidder de nødvendige egenskaber påkrævet for at kunne begå sig i international kontekst.

Af den grund prioriterer disse fonde meget ofte støtte til handelsstuderende højt. Hvis du studerer på en merkantil uddannelse og overvejer dygtiggørelse i udlandet, så kan det være værd at undersøge dine muligheder for at ansøge om legater i fondssektoren.

Handelsstuderende kan modtage legater til selvarrangerede studieophold, hele uddannelser samt studieophold af kortere og længere varighed, der gennemføres som led i en dansk uddannelse. Mange fonde og legater der uddeles til handelsstuderende er specifikt målrettet hele uddannelser samt studie- og praktikophold i udlandet. Disse legater til studieturen kan anvendes til finansiering af de uddannelsesmæssige omkostninger som pågår i forbindelse med opholdet 

Succes med legatsøgning kræver først og fremmest en grundig søgning efter de rette legater samt en gennemarbejdet og målrettet legatansøgning. 

Der findes mange forskellige legater og fonde til handelsstuderende, og hermed følger nogle tips til dig, der ønsker at søge legater i forbindelse med din merkantile uddannelse: 

1. Undersøg fonde og legater inden for handelsområdet

Når du starter ud med at lede efter legater til handelsstuderende, da vil du ofte støde på beskrivelser, som kan virke meget begrænsede. Det kan være alt lige fra formuleringer som “videreuddannelse af unge handelsmænd” til “støtte til unge handelsstuderende fortrinsvis i manufaktur- og trikotagebranchen” eller “støtte til unge handelsstuderende”.

Det kan dog være meningsfuldt at undersøge disse fonde nærmere, idet en dybere gennemgang samt grundig analyse af fondens fundats, retningslinjer, legatansøgningsskema, hjemmeside samt supplerende ansøgningsmaterialer og formaliakrav ofte kan give anledning til den konklusion, at målgruppen slet ikke er så begrænset som først antaget.

Et tydeligt eksempel herpå er, at en lang række fonde i fundatsen angiver, at støtten ydes til “unge handelsmænd”. Her vil en nærmere undersøgelse af fondene dog ofte afsløre, at der også ydes støtte til “handelskvinder”, idet mange danske fonde har valgt at følge den samfundsmæssige udvikling. 

2. Perspektiver

Gør dig en række konkrete overvejelser i forhold til, hvordan netop din specifikke handelsuddannelse kan skabe værdi for dansk erhvervsliv fremadrettet. Fonde er meget ofte interesserede i, at du som individ forventer at bidrage til samfundet, og det kan derfor være givtigt at medtage nogle overvejelser i legatansøgningen, hvor du redegør for, hvordan de egenskaber du tilegner dig som handelsstuderende kan skabe samfundsmæssig merværdi. 

3. Vedlæg erhvervsrettede anbefalinger i din legatansøgning

De krav der stilles til fondsansøgninger fra handelsstuderende adskiller sig ofte fra kravene til andre legatansøgere, og et tydeligt eksempel på dette vedrører anbefalingerne. 

For at få tildelt et legat som handelsstuderende er det ofte en forudsætning, at din legatansøgning bilægges nogle erhvervsrettede anbefalinger. I den henseende kan det være helt afgørende for resultatet, at du tidligt i processen sender en anmodning om disse anbefalinger, så de er dig i hænde, når du skal til at afsende dine fondsansøgninger.

4. Legater målrettet din uddannelsesinstitution

Som nævnt indledningsvis findes der fonde med et særlig fokus på merkantile uddannelser og uddannelsesinstitutioner, og der kan derfor findes fonde og legater målrettet studerende ved din specifikke uddannelsesinstitution, som administreres af eksterne organisationer. 

Danske uddannelsesinstitutioner har sjældent kendskab til alle fonde og legater i den private fondssektor, som er øremærket deres studerende, og af denne grund kan ekstern research og analyse efter disse fonde og legater være en god idé.

Tag nu eksempelvis Copenhagen Business School (CBS). Der findes relevante fonde og legater til CBS studerende som ikke administreres af CBS, og idet der findes flere tusinde fonde og legater til enkeltpersoner under uddannelse kan en sådan analyse være omfattende at varetage på egen hånd.

5. Legater administreret af din uddannelsesinstitution

I forlængelse af forrige punkt skal det dog nævnes, at det er værd at undersøge eventuelle legater administreret af din egen uddannelsesinstitution.

Hos Fundraising.how har vi specialiseret os i at hjælpe mange forskellige typer af handelsstuderende med at søge legater. 

Vi har eksempelvis konkrete erfaringer med (men ikke begrænset til):

  • Legatsøgning for handelsstuderende på CBS, AU, AAU og SDU i forbindelse med udveksling

  • Legatsøgning for Niels Brock-studerende på udveksling

  • Legatsøgning for studerende på andre erhvervsrettede uddannelser såsom Copenhagen Business Academy og lignende

  • Legatsøgning for studerende på hele handelsuddannelser i udlandet

  • Legatsøgning til lederuddannelser og andre videregående uddannelse i Danmark og udlandet såsom MBA.

Tidligere kunder under uddannelse inden for handelsområdet har modtaget legater som resultat af vores rådgivning, og enkelte studerende helt op til DKK 375.000

Stadig i tvivl? Kom i direkte kontakt med os her!