Please enable javascript in your browser to view this site!

Fondsansøgning - Hvordan søger man fonde?

I forbindelse med fondsansøgning er der ofte stor tvivl om, hvordan man ansøger fondene. Fonde i Danmark er selvejende institutioner, som egenhændigt dikterer, hvordan og hvornår på året der modtages ansøgninger. Hvordan man ansøger fondene afhænger derfor helt konkret af, hvilken fond man står overfor.

Fondsansøgninger og formaliakrav

Der findes en række gængse formaliatyper, som man kan forvente at imødegå, når man ansøger fonde og legater, herunder eksempelvis:

  1. Elektroniske ansøgningssystemer tilgængelige online, hvor fondsansøgningen indsendes online i ansøgningssystemet

  2. Ansøgningsskemaer som kan hentes online men som efterfølgende fremsendes enten via post eller på e-mail

  3. Ansøgningsskemaer som kan rekvireres ved fremsendelsen af en frankeret svarkuvert, hvor der efterfølgende ansøges via post

  4. Fonde uden ansøgningsskema, hvor der ansøges enten via post eller e-mail

Hvordan man ansøger fonde vil derfor variere fra fond til fond, og som ansøger er det særligt vigtigt at være opmærksom på, at det på individuel basis af hver enkelt fondsbestyrelse afgøres, hvilken type ansøgningsformalia fonden anvender. Som ansøger kan man derfor ikke påregne at ansøge alle fondene på samme måde. I tillæg hertil er det også afgørende, at man som ansøger sikrer sig, at fondsansøgningen indsendes til fondene i overensstemmelse med det respektive ansøgningsformalia opstillet af fonden, da man ellers diskvalificeres administrativt, hvilket vil sige, at fondsansøgningen ikke vurderes af fondsbestyrelsen, men blot kasseres.

Hvordan skriver man en god fondsansøgning?

Hvordan man skriver en god ansøgning til en fond afhænger i høj grad også af, hvordan man ansøger fonden, idet de enkelte formaliatyper sætter deres egne individuelle begrænsninger for ansøgningens sammensætning og indhold.

I visse tilfælde vil der være rig mulighed for at præsentere projektet yderst detaljeret med muligheden for at vedhæfte fondsansøgningen indtil flere uddybende bilag, som understøtter og dokumenterer kvaliteten og nødvendigheden af projektet, samt hvorfor netop dette projekt skal modtage støtte, hvor der i andre tilfælde kan være tale om ansøgningsskemaer med megen lidt plads til uddybelse uden muligheden for at opnå samme detaljegrad i projektbeskrivelserne.

Hvordan man skriver en god ansøgning til en fond er derfor på lige fod med ansøgningsformalia en meget individuel sag, hvorfor det også er vigtigt, at man som ansøger formår at præsentere projektet på en sådan vis, at det passer til den enkelte fonds formalia samt ønsker. Hvis fonden eksplicit lægger op til detaljerede beskrivelser samt præsenterer muligheden for at vedhæfte uddybende bilag, så er det en god ide at benytte denne mulighed for at understøtte projektet med relevant dokumentation, idet sådanne fonde ofte har et ønske om dybdegående indsigt i projektet.

I tilfælde hvor fonden lægger op til en yderst kort ansøgning baseret på eksempelvis et ansøgningsskema, da er det afgørende, at man på de få linjer formår at præsentere hovedelementerne i projektet, hvorved fonden kan danne sig et overblik over de væsentligste forhold. Uanset om fonden foretrækker kortfattethed eller detaljerede beskrivelser, så skal man som ansøger dog altid tilse, at man efterlever formalia- indholds- og bilagskravene ved den enkelte fond, hvorved man undgår en administrativ diskvalifikation af ansøgningen.