Please enable javascript in your browser to view this site!

Hvad er en fundats?

Dato: 01. December 2017    
Forfatter: Søren Madsen

Hvis der som fonds- og legatansøger er et begreb, som du utvivlsomt vil stifte bekendtskab i forbindelse med ansøgning af legater og fonde, så er det ordet “fundats”.

Hvis du tillige har undret dig over, hvad dette term helt konkret dækker over, så kan du med fordel læse med her, hvor vi vil redegøre for vigtigheden af dit kendskab til netop dette ene ord.

En fundats er et juridisk dokument, som redegør for en fonds organisationsstruktur, økonomiske forhold samt uddelingsstrategi mv. Med andre ord vil du i fundatsen kunne afdække, hvad den konkrete fond yder støtte til. Fondenes legatuddelinger varierer meget afhængigt af fondenes strategi. En lang række fonde har til formål at tildele enkeltpersoner legater i forbindelse med uddannelse såsom legater til udlandsophold og studier i udlandet. Derudover findes der legater ved økonomisk trang. Endvidere støtter mange fonde videnskabelige undersøgelser og værker - eksempelvis med legater til talentfulde forskeres og ph.d. studerendes uddannelse og rejser.

Som legatansøger vil du sandsynligvis imødegå en lang række fonde og legater, som er relevante for netop dig, og her kan det være en god ide at samle al data et sted, hvilket kan give et bedre overblik over fondene og deres respektive fundatser. Google Drive tilbyder blandt andet muligheden for gratis at anvende Google Sheets, hvilket er et godt værktøj til formålet. 

Analyse af fundatser tilvejebringer fortolkningsgrundlaget for at kunne anbefale fonde og legater til den individuelle ansøger, og derfor karakteriserer dette også metoden hvormed Fundraising.how skræddersyer legatlister med udgangspunkt i hver enkelt ansøgers unikke profil.