Please enable javascript in your browser to view this site!

Hvad er et finansieringsbehov?

Begreberne "finansieringsbehov" og "overfinansiering" relaterer sig i forbindelse med legater til studerende begge til budgettet.

Når studerende søger legater i forbindelse med en uddannelse, er det anbefalingsværdigt at budgettere med de estimerede totale indtægter og estimerede totale udgifter til uddannelsen, hvorved et eventuelt underskud i denne kontekst definerer et finansieringsbehov, hvilket er dét beløb, som generelt afstedkommer muligheden for at modtage legater.

Imidlertid skal det dog nævnes, at der også findes fonde og legater, der uddeler legater og flidspræmier, hvor hverken økonomisk trang eller et finansieringsbehov er et reelt krav for at modtage legatet.

Dertil kan overfinansiering opstå når en ansøger modtager flere midler end det i budgettet estimerede finansieringsbehov. Det er væsentligt, at man som ansøger planlægger sine legatansøgninger nøje i henhold til finansieringsbehovet og tager alle nødvendige forholdsregler for at undgå overfinansiering af projektet. Det kan anbefales studerende at søge legater med et mål om fuld finansiering af uddannelsen.