Please enable javascript in your browser to view this site!

Alt du bør vide om legater og tilskud til foreninger og organisationer

I Danmark findes der en bred vifte af foreninger, som i henhold til vedtægterne spænder imellem alt lige fra arbejdet for fremme af kvinders rettigheder til sportsforeninger, der driver diverse sportshold og dertilhørende faciliteter. Fælles for mange af disse foreninger er, at de i deres arbejde tilgodeser et almennyttigt formål til gavn for en større gruppe af mennesker.

Denne samfundsmæssige nytteeffekt er noget, mange fonde gerne vil understøtte på en sådan vis, at nye initiativer til gavn for samfundet fortsat kan iværksættes af foreninger og organisationer landet over.

Legater til foreninger og organisationer.jpg

Skræddersyede ydelser og rådgivning til foreninger


Legaterne

For din forening foretages en fuldstændig afdækning af foreningens vedtægter, målsætninger, aktiviteter og virke mv. i forhold til støttemuligheder, vinkler og relevante støttemuligheder i fondssektoren.

Med udgangspunkt i denne dybdegående analyse af din forening skræddersyr vi en legatliste indeholdende de relevante fonde og legater, som din forening kan kvalificere sig til. I listen indsættes ligeledes råd og vejledning ift. hvordan din forening kan kvalificere sig til det enkelte legat, og du vil derfor altid være klar over, hvilke områder du vil skulle fremhæve i din ansøgning, for at blive taget i betragtning til det givne legat.

Herunder ses et eksempel på vores anbefaling af en konkret fond til en tidligere kunde:

ID Frist Fond Formål/Procedure Opfyldelse og tips Skema Sendes til Links
1 løbende Bevica Fonden Klubber, foreninger og selvejende institutioner kan søge støtte til projekter eller aktiviteter, der er med til at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed.

Det kan eksempelvis være til særlige oplevelser eller mindre forskningsprojekter, til udvikling og etablering af tilgængelighedsløsninger eller til indkøb af hjælpemidler eller særligt sportsudstyr, fx til elkørestole til rugby.
Jeres klub ønsker at give personer med handicap bedre forudsætninger for at deltage aktivt i sporten.

Ved denne fond bør der søges om konkret støtte til de handicapvenlige omklædningsrum samt de handicapvenlige toiletter.

Fonden uddeler op til DKK 50.000
Elektronisk Ansøges online https://bevica.dk/

Legatlisten vil som oftest indeholde forslag til fonde og legater af følgende karakter:

  • Målrettede fonde og legater som yder støtte inden for foreningens specifikke indsatsområde, herunder alt fra sport til sociale formål

  • Kommunale tilskud

  • Almennyttige fonde

Eksempler på fonde målrettet foreninger:

Rådgivning i at søge legater til foreninger

Hvis du ønsker vejledning, så kan Fundraising.how tilbyde onlinerådgivning med henblik på at opnå strukturering, gennemsyn og feedback på din ansøgning. Fonde støtter meget sjældent udefinerede aktiviteter, så en formålsløs ansøgning fra en forening, vil med stor sandsynlighed ikke imødekommes. Vi assisterer din forening med opsætning af en gennemslagskraftig ansøgning, med det ene mål, at sikre at din forening opnår de bedste forudsætninger for at realisere målsætningerne.

Vi ofte oplever ofte, at små såvel større foreninger drage økonomisk nytte af vores viden på området, da vi anvender vores mangeårige kyndige erfaring til at give dig vejledning i at udarbejde den specifikke og målrettede ansøgning der skal til for at øge sine chancer for finansiering af aktiviteterne.

Ofte stillede spørgsmål i forbindelse med legatsøgning på vegne af foreninger

Hvor stor er Danmarks fondssektor?

I Danmark findes der en privat fondssektor, med ca. 15.000 fonde. Ved nærmere gennemgang vil man finde, at der ydes støtte til en utroligt bred vifte af aktiviteter, men en lang række af disse fonde, har specifikt i deres fundats (formål) redegjort for, at de uddeler legater til foreninger, der arbejder ud fra en almennyttig tilgang, hvad end dette er socialt, sportsligt, humanitært, kunstnerisk eller videnskabeligt.

Hvilke aktiviteter kan der søges støtte til?

Alle fonde har et sæt individuelt opstillede regelsæt, der blandt andet beskriver fondens formål (fundats). Der findes eksempelvis et stort antal fonde, som specifikt uddeler legater til sociale formål fx med ordlyden: Aktiviteter, projekter og tiltag for børn og unge”, “kultur”, “ almennyttige formål af enhver art” og meget mere. En lang række af disse legater vil foreninger kunne tages i betragtning til, og med andre ord er det altså som forening muligt at søge støtte til en lang række forskelligartede aktiviteter.

Dog er det vigtigt, at man som ansøger er opmærksom på fondenes forbehold og afgrænsninger. Mange fonde angiver eksplicit, at de ikke støtter påbegyndte projekter, hvorfor det er ligeledes er vigtigt at sikre sig, at projektet der ønskes fondsstøtte til har en tilstrækkelig tidshorisont til, at fondene har lejlighed til at behandle ansøgningen, inden projektet påbegyndes. Herudover angiver størstedelene af fondene også, at projektet skal være adskilt fra foreningens ordinære drift, hvorfor man bør være opmærksom på, at det ofte ikke er muligt at modtage støtte til driftsaktiviteter. Et eksempel på et projekt afgrænset fra den ordinære drift kan være, hvis en idrætsforening ønsker at anlægge et nyt klubhus. 

Hvor store beløb bevilger fondene?

Legater til foreninger og organisationer findes i alle størrelser, lige fra helt små beløb til bevillinger i millionklassen. Bevillingernes størrelser afhænger ofte af omfanget af aktiviteterne, som der søges støtte til, men størrelsen på den enkelte bevilling afgøres altid individuelt af fondsadministrationen ved den søgte fond.

Hos Fundraising.how har vi specialiseret os i at rådgive foreninger i forbindelse med fonds- og legatansøgning. Hertil foretager vi altid en individuel og uforpligtende vurdering af din forenings unikke sag med henblik på at sikre, at vi kan hjælpe dig på bedst mulig vis. Kontakt os idag og kom i gang hurtigst muligt - vi ser frem til at høre fra dig!

Stadig i tvivl? Kom i direkte kontakt med os her!