Please enable javascript in your browser to view this site!

Alt du bør vide om legater og tilskud til iværksættere

Legater til iværksættere - Søg penge fra fonde, puljer og tilskud.jpg

Fondssektoren

I Danmark findes der en bred vifte af iværksættervirksomheder, selskaber og organisationer, som alle arbejder med alt lige fra arbejdsmarkedet og beskæftigelse, fremme af dansk erhverv i ind- og udland samt udvikling af innovative produkter og tjenester.

Denne samfundsgavnlige nytteeffekt er noget, mange fonde gerne vil bevilge legater til på en sådan vis, at nye initiativer til gavn for samfundet fortsat kan iværksættes af selskaber og organisationer landet over. Tag nu eksempelvis legater der støtter iværksætteri, der er en ofte overset mulighed for at modtage tilskud i startfasen.

Fundraising.How's legatlister henvender sig blandt andet til iværksættere, som har brug for kapital for at kunne videreudvikle sit produkt eller skalere deres virksomhed. Fundraising.How's rådgivere har rådgivet mange danske iværksættere bl.a. i Aarhus og København på eksempelvis Copenhagen Business School, Copenhagen School of Entrepreneurship, NEST Copenhagen, Aarhus School of Business og i Filmbyen i Aarhus samt iværksættere udlandet herunder i Silicon Valley, USA.

Legatsøgning for iværksættere - Skræddersyet rådgivning

Ivæksætter legatsøgning.jpeg

Legaterne

Ud fra en dybdegående analyse af din organisation eller virksomhed skræddersyr vi en legatliste med de legater, som din virksomhed kan kvalificere sig til. I listen finder du råd om, hvordan din virksomhed kan kvalificere sig til det specifikke legat, og du vil derfor ikke være i tvivl om, hvordan du kan vinkle din ansøgning til fondens krav.

Herunder ses strukturen over udvalgte sektioner, som din legatliste vil indeholde:

Eksempel på legat til iværksættere.jpg

For at kunne tilvejebringe dig en fyldestgørende legatliste foretager vi en fuldstændig afdækning af din virksomheds- og personprofil. Vi gennemgår altså både din personlige uddannelses- og personprofil med henblik på at finde legater, du kan modtage som privatperson, og for din virksomhed eller iværksætteridé foretages en fuldstændig afdækning af virksomhedens organisation, industri, målsætning, aktiviteter og virke mv. i forhold til støttemuligheder, vinkler og relevante støttemuligheder i fondssektoren.

Din legatliste vil som oftest indeholde muligheder af følgende karakter:

  • Private danske fonde

  • EU-fonde

  • Statslige tilskud

Eksempler på fonde målrettet iværksættere

Rådgivning i legatsøgning for iværksættere

Hvis du ønsker vejledning i at ansøge fonde, kan vi tilbyde dette i form af online rådgivning. Du kan bl.a. gøre brug af vores online rådgivning med henblik på at opnå strukturering, gennemsyn og feedback på din ansøgning. Dette er et område, hvor vi ofte oplever, at vores kunder kan drage stor nytte af vores viden på området, og det er vores klare overbevisning, at de fleste iværksættere og nystartede virksomheder med kyndig vejledning kan udarbejde den skarpe, specifikke og målrettede ansøgning der skal til for at øge chancerne for fuld finansiering.

Typiske spørgsmål og svar

Hvad er forskellen på legater og investeringer?

Legater er kontante tilskud, der bevilges med formålet at komme videre med en idé eller drive og skalere en eksisterende virksomhed. Der er derfor ikke tale om, at du skal afgive ejerskab, som tilfældet er med investeringer.

Hvor stor er Danmarks fondssektor?

I Danmark findes der en privat fondssektor med i omegnen af 15.000 fonde. En lang række af disse fonde har specifikt i deres fundats (formål, red.) redegjort for, at de bevilger legater til iværksættere, der vil udvide eller etablere en virksomhed. Ifølge Berlingske Business har de 25 største danske fonde siden 2012 tilsammen uddelt i omegnen af 7 mia. kr. årligt (Pedersen, Signe Ferslev 2016). Flere medier såsom DR Nyheder og Information estimerer, at alle fondes samlede formuer beløber sig til samlet 400 milliarder (Kristensen, Kim 2012).

Hvilke legater kan iværksættere modtage?

Iværksættere kan både modtage legater direkte til virksomheden og på baggrund af personlige forhold, der ikke nødvendigvis er direkte relateret til virksomheden.

Hvad støtter de forskellige fonde?

Enhver fond har individuelle regelsæt, der blandt andet beskriver fondens fundats. Der findes et større antal fonde, som råder over legater til iværksætteri eksempelvis med ordlyden: “etablering af selvstændig virksomhed”, “handelsmænd”, “fremme af dansk industri og handel” mv.

Hvor store beløb bevilger fondene?

Små fonde udgør den største gruppe, og det er også dem, der er de hurtigste at ansøge. Jo større beløb fondene giver, desto mere bureaukratiske procedurer kendetegner ansøgningsprocessen. Statslige tilskud til forretningsudvikling vil normalt ligge på 50.000 - 350.000 kr., men der findes eksempler på millionbeløb givet til kommercielle startups i både Danmark og udlandet.

Mit startup har brug for 20.000-50.000 kr. - hvilke fonde skal vi søge?

Her vil det være oplagt at fokusere på de mindre fonde.

Hvordan kan jeg forberede min legatansøgning?

I en fondsansøgning kan du med fordel komme ind på følgende emner:
Introduktion:
o  Hvem er virksomheden?
o  Hvad er virksomhedens vision? Et visionsstatement beskriver, hvad virksomheden vil opnå - fx at blive Danmarks foretrukne leverandører indenfor et bestemt område.
o  Hvad er virksomhedens mission? Et missionsstatement er ofte længere end visionen, der med præcise formuleringer indfanger virksomhedens grundlæggende mål, ledelsesstrategi, produktstrategi og ønskede positionering i verden.
o   En velstruktureret forretningsplan. Denne indeholder eksempelvis:
o   Målgruppe/kunder
o   Produkt/services
o   Markeder
o   Strategi for konkurrencedygtighed, vækst og rentabilitet
o   Samfundsmæssige ansvar (især de velgørende effekter ved fondsansøgninger)
o   Strategi for omdømme
o   Konkurrenceevne
o   Ledelsesstrategier
o   Ansvar for menneskelige ressourcer
o   Virksomhedens teknologiske art

Legatsøgningsprocessen for iværksættere.jpg

Andre ressourcer

Eksempler på incubators:

Eksempler på crowdfunding sites:

Eksempler på lån

Hos Fundraising.how har vi specialiseret os i at rådgive virksomheder i forbindelse med fonds- og legatansøgning. Hertil foretager vi altid en individuel og uforpligtende vurdering af din virksomheds unikke sag med henblik på at sikre, at vi kan hjælpe dig på bedst mulig vis. Kontakt os idag og kom i gang hurtigst muligt - vi ser frem til at høre fra dig!

Referencer:

Kristensen, Kim (2012), "Ingen aner, hvor mange milliarder landets fonde ligger inde med. Online version tilgået den 30. September, 2016. https://www.information.dk/indland/2012/07/ingen-aner-milliarder-landets-fonde-ligger-inde

Pedersen, Signe Ferslev: (2016): ‘Sådan uddeler danske fonde milliarder’ Berlingske Business 2016. Online version tilgået den 7. december 2016.  http://www.business.dk/oekonomi/saadan-uddeler-danske-fonde-milliarder

Stadig i tvivl? Kom i direkte kontakt med os her!