Please enable javascript in your browser to view this site!

5 gode råd om legatsøgning og fonde for udvekslingsstuderende

Legater til udvekslingsstudenter.jpg

I Danmark er antallet af udvekslingsstuderende - defineret som studerende der tager et meritgivende studie- eller praktikophold i udlandet - stigende. Ifølge Danmarks Statistik var 2,8 pct. af studerende i 2010 udvekslingsstuderende, mens dette tal steg til 4,1 pct. i 2014 (Danmarks Statistik 2015). Da Danmarks Statistik ikke har udgivet lignende rapporter siden 2015, har vi valgt at indlede denne artikel med at illustrere udviklingen i antallet af udlandsstuderende fra 2010 til og med 2017 i nedenstående graf. 

Tal er baseret på data fra Statistikbanken (Danmarks Statistik, 2018)

Tal er baseret på data fra Statistikbanken (Danmarks Statistik, 2018)

Legatsøgning for udvekslingsstuderende 

At tage på udveksling er forbundet med ekstraordinære omkostninger til eksempelvis uddannelsesgebyrer, transport og indlogering. Heldigvis findes der et højt antal danske fonde, der kan hjælpe med at finansiere udvekslingsophold for studerende i udlandet. 

Når du som udvekslingsstuderende søger legater, er det vigtigt at afdække alle væsentlige forhold af betydning for legatsøgningen samt relevante legatmuligheder iblandt danske fonde.

Hermed følger 5 gode råd, der kan hjælpe dig med legatsøgningen:

1. Skab overblik over relevante legater og ansøgningsfrister tidligt

For at holde overblik over fonde og legater er det vigtigt at have kendskab til fondenes ansøgningsproces. En af de væsentligste parametre for succesfuld legatsøgning vedrører nemlig fondens ansøgningsfrist. 

Fondes ansøgningsfrister kan variere fra løbende, årligt, halvårligt, kvartalsvis eller lignende, og fristen kan også være afgrænset til en specifik ansøgningsperiode eksempelvis på 30 dage. Dertil kan der være krav om at en legatansøgning skal være fonden i hænde et specifikt antal dage forud for den studerendes afrejse til udlandet eller lignende faktorer, hvilket kan influere ansøgningsfristen for din individuelle legatansøgning ved den pågældende fond. 

Netop på baggrund af disse varierende ansøgningsfrister kan det være en god idé at danne sig et overblik i god tid forud for opholdet, hvorved man som ansøger kan sikre, at man ikke forbigår relevante muligheder for eventuelle bevillinger.

2. Validér informationer om fondene

Fonde og legater udvikler og ændrer sig løbende, og det er derfor essentielt for succesfuld legatsøgning at validere informationer om fondene. Der findes ikke et centralt register over danske fonde og deres ansøgningsproces, men der findes imidlertid privatejede hjemmesider, der gengiver informationer om fonde. Disse hjemmesider er dog som regel forældede og mangelfulde i en sådan grad, at det kan medføre et afslag.

Anvendelse af forældet eller mangelfuld information om fonde kan eksempelvis medføre, at en ansøger ikke anvender ansøgningsskemaet til fonden, forbigår den reelle ansøgningsfrist det pågældende år, fremsender legatansøgningen til den forkerte adresse, ikke målretter sin legatansøgning til de aktuelle formål eller på anden vis ikke opfylder formaliakravene, hvilket alt sammen kan give anledning til, at en legatansøgning ikke tages i betragtning af fonden.

3. Indhent ansøgningsskemaerne

Fonde og legater anvender ofte ansøgningsskemaer. Disse skal vedlægges som bilag. Ansøgningsskemaer kan indeholde supplerende informationer om fondes formaliakrav for legatansøgningen. Der kan eksempelvis af ansøgningsskemaerne fremgå krav om, hvilke bilag der skal vedlægges legatansøgningen og i hvilken bilagsrækkefølge. Dertil kan ansøgningsskemaer indeholde nuancerede informationer om fondes formål (fundats) mv. hvilket kan hjælpe udvekslingsstuderende målrette deres legatansøgning til den pågældende fond.

Tag nu eksempelvis Friedrich Wilhelm Frank og hustru Angelina Franks mindelegat, et legat der henvender sig til studerende og værdigt trængende. Fonden har på ansøgningsskemaet fremsat følgende krav til bilagsrækkefølgen, hvorfor det er helt afgørende at anvende det originale ansøgningsskema:

Eksempel på legatansøgnings skema for udvekslingsstuderende

Eksempel på legatansøgnings skema for udvekslingsstuderende

Sidst men ikke mindst er det væsentligt at bemærke, at det er fonden, der fremsætter kravet til, hvilken procedure hvormed ansøgningsskemaet rekvireres fra fondsadministrationen.

4. Overvejelser om din kvalificering til legatet

Det er anbefalingsværdigt at analysere fondens formål grundigt og i din legatoversigt indarbejde overvejelser omkring, hvordan du kvalificerer dig til det enkelte legat, så du altid er klar over, hvilke emner du vil skulle sætte i centrum i din fondsansøgning for at udmærke dig. Disse analyser skal tage udgangspunkt i din profil og en gennemgang af fondes originale formål. Fondes formål forefindes almindeligvis som en paragraf i fondens fundats. En gennemgang af disse fundatser og supplerende juridiske vedtægter er derfor nødvendigt for at forstå fondenes motivation og grundlag for at bevilge legater til udvekslingsstuderende.

5. Budgettering i legatansøgning

Mange udvekslingsstuderende har spørgsmål vedrørende legatansøgningens budget og ansøgte beløb i forbindelse med legatsøgning generelt. Den samlede sum en udvekslingsstuderende mangler til at gennemføre udvekslingsopholdet karakteriseres af et finansieringsbehov, der som udgangspunkt er det beløb, man kan ansøge en fond om støtte til at dække. Det er ansøgeren, der definerer sit finansieringsbehov med udgangspunkt i budgettet. Hvis en ansøger modtager mere end det beløb, finansieringsbehovet definerer i budgettet, så er der tale om overfinansiering. Det er væsentligt, at udvekslingsstuderende tager nødvendige forholdsregler for at undgå overfinansiering. Det kan anbefales at arbejde målrettet og struktureret med et mål om at opnå fuld finansiering.

OPSUMMERING:

  1. Tidligt overblik over relevante legater og ansøgningsfrister - Succesfuld legatsøgning for udvekslingsstuderende er betinget af rettidige legatansøgninger. En af de vigtigste parametre i denne kontekst er et overblik over relevante fondes ansøgningsfrister.

  2. Validere informationer om fondene - Fonde har specifikke formål og ansøgningsprocedurer, som ændres og udvikles løbende. Mange privatejede hjemmesider gengiver forældede og mangelfulde informationer om fondene, hvilket kan give anledning til et afslag, hvis en legatansøgning på den baggrund ikke opfylder de aktuelle krav.

  3. Indhent ansøgningsskemaerne - Mange fonde anvender ansøgningsskemaer, der skal vedlægges som bilag. Disse kan indeholde supplerende informationer om, hvordan du skal strukturere din legatansøgning til fonden. Det er derfor udslagsgivende, at eventuelle ansøgningsskemaer rekvireres rettidigt for at kunne fremsende fonden en legatansøgning, som opfylder alle kravene. Enhver fond har individuelle krav til, hvordan deres ansøgningsskema rekvireres.

  4. Overvejelser om din kvalificering til legatet - For at blive taget i betragtning til det specifikke legat anbefales det at foretage grundige analyserer af fondes formål med udgangspunkt i fundatser og vedtægter og anden pålidelig og nyttig information om fonden. Disse overvejelser bør du som ansøger indarbejde i din legatoversigt og efterfølgende anvende i forbindelse med målretning af legatansøgningen til den pågældende fond.

  5. Budgettering - Det er vigtigt at udarbejde et budget over studierelaterede udgifter og -indtægter i forbindelse med udvekslingsopholdet. Det anbefales med udgangspunkt heri at arbejde målrettet med henblik på fuld finansiering af dit udvekslingsophold.

Rådgivning I at søge legater for udlandsstuderende

Fundraising.How har i over fire år rådgivet studerende i legatsøgning og udarbejdet legatlister indeholdende alle disse legatinformationer. Du kan læse mere om vores ydelser via denne formular for legatsøgning for studerende. Legatlisten vil indeholde forslag til målrettede fonde og legater som yder støtte til personer med din specifikke uddannelses- og personprofil samt information om hvordan du kan søge de enkelte fonde.

Vejledning hos Fundraising.how foregår online og har fokus på legatsøgning og hjælper dig blandt andet i forbindelse med udarbejdelse, gennemgang og feedback på din fondsansøgning.

Mange danske studerende har draget stor økonomisk gevinst af vores viden på området, da vores mangeårige faglige ekspertise anvendes til at vejlede dig igennem “legatjunglen”. Kontakt os i dag og kom i gang hurtigst muligt - vi ser frem til at høre fra dig!

Kilder

Danmarks Statistik (2015): ‘Udvekslingsophold næsten fordoblet på fem år’. København. Online version tilgået 09. Juli 2018. http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=19534 

Danmarks Statistik (2018). Statistikbanken “Uddannelse og viden”. Online version tilgået den 10. Juli 2018. www.statistikbanken.dk/UDVSTD02

Stadig i tvivl? Kom i direkte kontakt med os her!