Please enable javascript in your browser to view this site!

Legater til high school ophold - Tips der hjælper dig i gang

High school bus

Mange unge ønsker i en tidlig alder at tilegne sig internationale erfaringer såvel som udfordringer, og her kan et high school-ophold efter 9. klasse være en oplagt mulighed for at teste sig selv både fagligt og personligt. Uanset om du søger legater til high school i USA eller legater til high school-ophold i andre nationer, så findes der relevante legatmuligheder til dit konkrete ophold.
 
Mange legatsøgende har fejlagtigt fået den opfattelse, at fonde der støtter “uddannelse” udelukkende uddeler legater til studerende på hhv. bachelor- eller kandidatniveau, hvorfor man som studerende på andre niveauer eller uddannelser ikke kan tages i betragtning. Dette er ikke tilfældet, hvorfor det bestemt også er muligt at søge fonde og legater til high school-ophold.

Som ansøger skal man naturligvis altid henholde sig til fondens fundats (formål), og udvalgte fonde begrænser sig korrekt set til en specifik uddannelsesretning eller et bestemt uddannelsesniveau, som potentielt set kan ligge uden for rammerne af et high school-ophold, men disse begrænsninger kan ikke gøres til genstand for en generalisering, hvorfor man bør udvide sit søgefelt til også at omhandle uddannelseslegater af generel karakter.

Hermed følger nogle tips, som kan gøre det lettere for dig at komme i gang med legatsøgningen, når du søger legater og tilskud til high school-ophold.

1. Vær opmærksom på fondens niveaubegrænsninger

Idet high school-ophold oftest består af et år i udlandet efter 9. klasse, er det vigtigt at holde øje med fondenes begrænsninger i henhold til uddannelsesniveau. Det er derfor anbefalelsesværdigt, at man som ansøger gennemlæser fondens fulde fundats med henblik på at sikre sig, at den lokaliserede fond ikke har afgrænset sig fra at yde støtte til et konkret uddannelsesniveau, herunder high school.
 
Som kommende eller nuværende high school studerende kan det også anbefales at holde øje med fondenes aldersbegrænsninger, idet visse fonde eksempelvis angiver, at de udelukkende uddeler legater til studerende over hhv. 18 eller 20 år. Ved at være særligt opmærksom på netop begrænsninger ift. uddannelsesniveau og alder kan man som high school-studerende ofte spare både sig selv og fondene tid, idet man på sådan vis kan afgrænse sig til kun at sende sine legatansøgninger til de fonde, som i henhold til fundatsen har mulighed for at uddele legater til high school studerende.

Legater til high school studerende.jpg

2. Forældremæssige forhold

Der kan være særlige forhold blandt forældrene i forbindelse med søgning af legater til high school ophold som tilsvarende kan give anledning til identifikationen af relevante støttemuligheder, hvorfor du som high school-studerende muligvis kan kvalificere dig til et legat grundet dine forældres tilhørsforhold. 
 
Et eksempel herpå kunne være fonde, der yder støtte til trængende, enligt stillede kvinder med børn. Derudover findes der eksempler på legater til børn og unge, hvis forældres økonomiske muligheder begrænser den unge i at gennemføre studieopholdet. Det anbefales derfor, at du også inkluderer forældremæssige forhold i din søgning efter fonde og legater, idet disse specifikke forhold meget vel kan give anledning til identifikationen af relevante fonde og legater, som kan ansøges som led i dit high school ophold.

3. Søg fonde til børn og unge

Der findes fonde for børn og unge, der har til målsætning at bevilge legater til unge under 18 år. Hvis studerende tager et år i udlandet efter 9. klasse på en high school, så er de ofte i aldersgruppen 15-18 år, hvorved de således kan kvalificere sig til legater for unge under uddannelse.

Hvis man fortsat er under 18 år på ansøgningstidspunktet, så kan man også betegnes både som hhv. barn og ung, hvilket giver anledning til at ansøge om støtte fra fonde der uddeler legater til unge under 18 år såvel som fra fonde, der i mere generel forstand kan uddele legater til uddannelse. 

4. Forstå fondene og fondssektorens alder

Mange fonde og legater er stiftet i en tid, hvor high school-ophold ikke var en hverken almen eller kendt praksis, og dette bevirker, at der kun forefindes udvalgte fonde, som eksplicit i fundatsen angiver, at de yder tilskud til high school-ophold. 

Med andre ord er det udelukkende fonde, som enten er stiftet i nyere tid, eller fonde som har tilpasset deres fundats, der har haft mulighed for at indikere, at der også uddeles legater til high school ophold. Hovedparten af fondene anvender dog fortsat originalfundatsen, som den blev skrevet, da fonden blev stiftet, og dette bevirker som sagt, at kun udvalgte fonde eksplicit i fundatsen angiver, at de støtter high school. Det er derfor afgørende, at du som high school-studerende også søger efter uddannelseslegater af generel karakter.

Uanset om du skal på high school i USA eller i andre dele af verden, så kan vi hos Fundraising.how hjælpe dig med at afdække de for dig relevante fonds- og legatmuligheder i forbindelse med dit kommende high school studium. Kontakt os i dag for en uforpligtende vurdering af din sag.

Stadig i tvivl? Kom i direkte kontakt med os her!