Please enable javascript in your browser to view this site!

Studerende

Hvis du søger information omkring fonde og legater som studerende, så findes der relevant information herunder i vores artikeldatabase

Sådan søger du legater til studier i udlandet

Arbejdsmarkedet efterspørger i stigende grad færdiguddannede med internationale kompetencer, og det kan derfor være enormt givtigt at overveje et studie- eller praktikophold i udlandet som led i studierne. Et sådan udlandsophold, uanset om det er på high school- eller kandidatniveau, påfører dog ofte den studerende en række ekstraordinære  […]

LÆS

Sådan søger du legater til praktik i udlandet

Mange uddannelser giver de studerende mulighed for praktikforløb i udlandet. I den sammenhæng er det klogt at overveje,, hvordan du på bedst mulig vis kan anvende dette forløb til at afprøve din egenskaber og ikke mindst tilegne dig nye kompetencer i en praktisk kontekst. Ved at søge praktik i udlandet opnår den studerende mulighed for at tilvejebringe CV’et […]

LÆS

Sådan søger du legater til studier i Danmark

“Er det muligt at søge legater til studie- og praktikophold i Danmark?” er et spørgsmål, vi ofte modtager fra studerende, der tager hele uddannelsen i Danmark, eller fra personer, der ønsker at søge legater til højskole.
Denne tvivl er forståelig, idet udvalgte fonde afgrænser sig til udelukkende at støtte studie- og praktikophold i udlandet, men det forholder sig heldigvis sådan […]

LÆS

Legater til studerende              

Danmark har en af verdens største private fondssektorer. En lang række af disse fonde har til formål at uddele legater til studerende på forskellige niveauer og i forskellige studiemæssige situationer såsom studie- og praktikophold i ind- og udland. I vores artikeldatabase har vi samlet en række målrettede artikler, hvori vi giver dig et indblik i, hvordan du som studerende kan søge legater til netop  […]

LÆS

SÅDAN SØGER DU LEGATER SOM HANDELSSTUDERENDE

I Danmark findes der en lang række fonde og legater til studerende på erhvervsrettede uddannelser, MBA-uddannelser og handelsstuderende. Disse fonde har i høj grad fokus på at sikre, at den danske arbejdsstyrke også i fremtiden besidder de nødvendige egenskaber påkrævet for at kunne begå sig i international kontekst. Af den grund prioriterer disse fonde meget ofte støtte til […]

LÆS

Sådan søger du legater til high school ophold

Mange unge ønsker i en tidlig alder at tilegne sig internationale erfaringer såvel som udfordringer, og her kan et high school ophold efter 9. klasse være en oplagt mulighed for at teste sig selv både fagligt og personligt. Uanset om du søger legater til high school i USA eller legater til high school ophold i andre nationer, så findes der relevante legatmuligheder til dit konkrete ophold […]

LÆS

Sådan søger erhvervsskoleelever studierejselegater

I Danmark findes der 82 erhvervsskoler, der tilbyder 106 erhvervsuddannelser med over 300 forskellige specialeretninger. Disse udbydes af tekniske skoler, handelsskoler, kombinationsskoler, klinikassistent- og tandplejeskoler, AMU-centre, SOSU-skoler og landbrugsskoler samt en række erhvervsuddannelser […]

LÆS

Sådan søger du legater som ph.d. studerende

Som kommende eller nuværende ph.d.-studerende vil du imødegå en række forsknings- og studiemæssige udgifter og aktiviteter, hvorfor du med fordel kan afdække dine muligheder for at søge legater til dit ph.d.-studium og den dertilhørende forskning. I fonds- og legatmæssig sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på, at det også er muligt at søge legater til […]

LÆS