Please enable javascript in your browser to view this site!

Sådan søger du legater som ph.d. studerende

19265682055_211ed6bc89_b.jpg

Dato: 30. november 2017
Forfatter(e): Claus Møller-Mikkelsen, Søren Madsen

Som kommende eller nuværende ph.d.-studerende vil du imødegå en række forsknings- og studiemæssige udgifter og aktiviteter, hvorfor du med fordel kan afdække dine muligheder for at søge legater til dit ph.d.-studium og den dertilhørende forskning.

I fonds- og legatmæssig sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på, at det også er muligt at søge legater til en ph.d. i udlandet.

Upåagtet af om du tager din ph.d.-grad indenlands eller på en udenlandsk institution, så er fondene opmærksomme på, at der i Danmark er praksis for, at den ph.d.-studerende skal “Deltage i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.” (Ph.d.-bekendtgørelsen, §7, stk. 2), hvorfor der ofte uddeles legater til ph.d.-studerende, der ønsker at studere i udlandet som led i deres uddannelse. I forlængelse heraf støttes der meget ofte også hele uddannelser i udlandet på dette niveau.

Idet et ph.d. studium befinder sig på det højeste niveau for livslang læring (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2017), hvor der tillige udøves praktisk og videnskabelig forskning, så er det vigtigt at være opmærksom på, at der i den danske fondssektor forefindes en lang række konkrete støttemuligheder i form af fonde, der specifikt uddeler legater til ph.d.- studerende samt fonde der understøtter forskningsmæssige aktiviteter inden for en lang række fagområder.

Hermed følger nogle gode råd, som kan give dig indblik i dine muligheder, når du søger legater som ph.d.-studerende, hvad end dette er i ind- eller udland.

1. Du er både studerende og forsker

I mange fondes øjne vil du være at betragte som både forsker og studerende, hvilket i fondssektoren giver anledning til en lang række muligheder, da der både forefindes fonde målrettet dit studieniveau, såvel som fonde der yder støtte til forskning af forskelligartet karakter.

2. Søg legater indenfor dit videnskabelige område

I henhold til forskning har mange fonde ofte særlige og afgrænsede interesseområder, der opstiller rammerne for, hvad de konkret yder støtte til, hvad end det er sundhedsvidenskab, handel eller noget helt tredje. Det er derfor vigtigt, at du identificerer dit videnskabelige område ifb.m. søgning af legater til din ph.d.

3. Søg støtte til finansiering af de uddannelsesmæssige omkostninger til din ph.d.-uddannelse

Der findes legater til både ph.d.-ophold i udlandet som led i en dansk ph.d.-uddannelse samt legater til hele ph.d.-uddannelser i udlandet. Når du søger legater til din ph.d.-uddannelse i ind- eller udland, skal du være opmærksom på at søge legater til dine uddannelsesmæssige udgifter, der er nødvendige for at færdiggøre dit ph.d.-studium. Hertil afgrænser visse fonde sig til at yde legater til ph.d.-studier i udlandet, mens andre fonde ikke opstiller rammer for, hvor du vælger at læse i henhold til modtagelse af fondens legat.

Hos Fundraising.how har vi med sucess bistået ph.d.-studerende i forbindelse med deres legatansøgninger, og vi står tilsvarende klar til at hjælpe dig. Kontakt os i dag for en uforpligtende vurdering af din sag.

Kilder:
Undervisnings- og Forskningsministeriet. (2017). Typer af uddannelsesbeviser og grader i kvalifikationsrammen. Tilgået 30. november 2017 på
https://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/typer/hardtableview

Retsinformation. (2017). Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen). Tilgået 30. november 2017 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152430#Kap3