Please enable javascript in your browser to view this site!

Sådan søger du legater til high school ophold

school-buses-2801134_960_720.jpg

Dato: 30. november 2017

Forfatter(e): Claus Møller-Mikkelsen, Søren Madsen

Mange unge ønsker i en tidlig alder at tilegne sig internationale erfaringer såvel som udfordringer, og her kan et high school ophold efter 9. klasse være en oplagt mulighed for at teste sig selv både fagligt og personligt. Uanset om du søger legater til high school i USA eller legater til high school ophold i andre nationer, så findes der relevante legatmuligheder til dit konkrete ophold.

Mange legatsøgende har fejlagtigt fået den opfattelse, at fonde der støtter “uddannelse”, udelukkende uddeler legater til studerende på hhv. bachelor- eller kandidatniveau, hvorfor man som studerende på andre niveauer eller uddannelser ikke kan tages i betragtning. Dette er ikke tilfældet, hvorfor det bestemt også er muligt at søge legater til high school ophold.

Som ansøger skal man naturligvis altid henholde sig til fundatsen, og udvalgte fonde begrænser sig korrekt set til en specifik uddannelsesretning eller et bestemt uddannelsesniveau, som potentielt set kan ligge uden for rammerne af et high school ophold, men disse begrænsninger kan ikke gøres til genstand for en generalisering, hvorfor man bør udvide sit søgefelt til også at omhandle uddannelseslegater af generel karakter.

Hermed følger nogle tips, som kan gøre det lettere for dig at komme i gang med legatsøgningen, når du søger legater og tilskud til high school ophold.

1. Vær opmærksom på fondens niveaubegrænsninger

Idet high school ophold som oftest finder sted umiddelbart efter afsluttet 9.klasse, er det vigtigt at holde øje med fondenes begrænsninger i henhold til uddannelsesniveau. Det er derfor anbefalelsesværdigt, at man som ansøger gennemlæser fondens fulde fundats (formål) med henblik på at sikre sig, at den lokaliserede fond ikke har afgrænset sig fra at yde støtte til et konkret uddannelsesniveau, herunder high school.

2. Forældremæssige forhold

Der kan være særlige forhold blandt forældrene i forbindelse med søgning af legater til high school ophold som tilsvarende kan give anledning til identifikationen af relevante muligheder. Et eksempel herpå kunne være fonde, der yder støtte til trængende, enligt stillede kvinder med børn. Derudover findes der eksempler på legater til børn og unge, hvis forældres økonomiske muligheder begrænser den unge i at gennemføre studieopholdet.

3. Søg fonde til børn og unge

Der findes fonde for børn og unge, der har til målsætning at bevilge legater til unge under 18 år. Hvis studerende tager på et high school efter 9. klasse, så er de ofte i aldersgruppen 15-18 år, hvilket således kan kvalificere til legater til unge under uddannelse.

Hos Fundraising.how kan vi hjælpe dig med at afdække de for dig relevante fonds- og legatmuligheder i forbindelse med dit kommende high-school ophold. Kontakt os i dag for en uforpligtende vurdering af din sag.