Please enable javascript in your browser to view this site!

Sådan søger du legater som handelsstuderende

 Photo: Climbing Up to Business Success for Young Owners by Calita Kabir licensed under IRS EIN

Photo: Climbing Up to Business Success for Young Owners by Calita Kabir licensed under IRS EIN

Dato: 19. december 2017
Forfatter(e): Claus Møller-Mikkelsen, Søren Madsen

I Danmark findes der en lang række fonde og legater til studerende på erhvervsrettede uddannelser, MBA-uddannelser og handelsstuderende. Disse fonde har i høj grad fokus på at sikre, at den danske arbejdsstyrke også i fremtiden besidder de nødvendige egenskaber påkrævet for at kunne begå sig i international kontekst.

Af den grund prioriterer disse fonde meget ofte støtte til handelsstuderende højt. Hvis du studerer på en merkantil uddannelse og eksempelvis overvejer dygtiggørelse i udlandet, så kan det være værd at undersøge dine muligheder for legater i fondssektoren.

Mange legater til handelsstuderende er målrettet forskellige studie- og praktikophold i udlandet. Uddannelsesstøtten kan anvendes til finansiering af de uddannelsesmæssige omkostninger. Handelsstuderende kan modtage legater til selvarrangerede studieophold og hele uddannelser samt studieophold af kortere og længere varighed, der gennemføres som led i en dansk uddannelse.

De krav der stilles til ansøgninger fra handelsstuderende adskiller sig ofte fra kravene til andre ansøgere. Succes med legatsøgning kræver først og fremmest en grundig undersøgelse efter de rette legater samt en gennemarbejdet og målrettet legatsøgning.

Der findes mange forskellige legater og fonde til handelsstuderende, og hermed følger nogle tips til dig, der ønsker at søge legater i forbindelse med din uddannelse: 

1. Undersøg fonde og legater inden for handelsområdet

Når du starter ud med at lede efter legater til handelsstuderende, så vil du ofte støde på beskrivelser, som kan virke meget begrænsede. Det kan være alt lige fra formuleringer som “videreuddannelse af unge handelsmænd” til “støtte til unge handelsstuderende fortrinsvis i manufaktur- og trikotagebranchen” eller “støtte til unge handelsstuderende”. Det kan dog tjene et formål at undersøge disse fonde nærmere, idet en dybere gennemgang og grundig analyse af fondens fundats, retningslinjer og ansøgningsskema såvel som hjemmeside og supplerende ansøgningsmaterialer og formaliakrav, ofte kan give anledning til den fortolkning, at målgruppen slet ikke er så begrænset som først antaget.

2. Perspektiver

Gør dig en række konkrete overvejelser i forhold til, hvordan din handelsuddannelse kan skabe værdi for dansk erhvervsliv fremadrettet. Fondene er meget ofte interesserede i, at du forventer at bidrage til samfundet, og det kan derfor være givtigt at gøre sig tanker om, hvordan de egenskaber du tilegner dig som handelsstuderende kan skabe samfundsmæssig merværdi. 

3. Vedlæg erhvervsrettede anbefalinger

For at få tildelt et legat som handelsstuderende er det ofte en forudsætning, at din ansøgning bilægges nogle erhvervsrettede anbefalinger. I den henseende kan det være helt afgørende for resultatet, at du tidligt i processen sender en anmodning om disse anbefalinger, så de er dig i hænde, når du afsender dine legatansøgninger.

Hos Fundraising.how har vi specialiseret os i at hjælpe handelsstuderende med at søge legater. Kontakt os i dag for en uforpligtende vurdering af din unikke sag.