Please enable javascript in your browser to view this site!

Sådan søger du legater til praktik i udlandet

NTU_Intnl_2008-1.jpg

Dato: 3. November 2017
Forfatter: Søren Madsen, Claus Møller-Mikkelsen

Mange uddannelser giver de studerende mulighed for praktikforløb i udlandet. I den sammenhæng er det klogt at overveje, hvordan du på bedst mulig vis kan anvende dette forløb til at afprøve din egenskaber og ikke mindst tilegne dig nye kompetencer i en praktisk kontekst.

Ved at søge praktik i udlandet opnår den studerende mulighed for at tilvejebringe CV’et en international dimension, hvilket i særdeleshed er noget, arbejdsgivere i stigende grad efterspørger i forbindelse med ansættelsen af nyuddannede på tværs af brancher og industrier.

Et praktikophold i udlandet vil imidlertid ofte medføre nogle ekstraordinære udgifter for praktikanten, som for mange kan være en hæmsko i forbindelse med realiseringen af disse drømme og ambitioner.

Det forholder sig dog sådan, at der er gode muligheder for at du som studerende kan søge og modtage legater til dit praktikophold, idet der i Danmark findes en privat fondssektor med i omegnen af 15.000 fonde. En lang række af disse fonde uddeler legater til praktikophold i udlandet.

Hermed følger nogle tips til dig, der ønsker at søge legater til udlandsophold i forbindelse med praktik:

1. Kvalificér dig på flere parametre

Det kan være formålstjenligt at identificere forskellige parametre udover legater til praktikopholdet i udlandet, der kvalificerer dig til støtte, da ordet “praktik” alene sjældent indgår direkte i formålsbeskrivelsen. Derfor bør der ligeledes foretages en omfattende analyse af specielle sociale og geografiske forhold, der kan kvalificere dig til støtte i forbindelse med din praktik.

2. Søg bredt

Der findes studierejselegater, som ikke eksplicit i fundatsen beretter om, hvorvidt de uddeler legater til praktik i udlandet, men i praksis kan uddele legater til alle, der studerer eller tilbringer en periode i praktik i udlandet. Det kan derfor være givtigt også at ansøge sådanne fonde.

3. Sæt dig ind i fondens fundats

For at få tildelt et legat er det en forudsætning, at din ansøgning lever op til fondens krav. I den henseende er det udslagsgivende, at du har kendskab til legatsøgning og de dertilhørende mange procedurer. Eksempelvis skal du sætte dig ind i de gældende retningslinjer for ansøgningsfrister og ansøgningsprocessen for den givne fond (hvorvidt der er tale om en elektronisk ansøgningsproces, brevforsendelse eller rekvirering af ansøgningsskema, red.). Herudover findes der ofte specifikke krav til, hvilke bilag en ansøger skal vedlægge, hvorfor det er helt essentielt at arbejde struktureret med din søgning efter legater til praktik i udlandet.

Hos Fundraising.how har vi specialiseret os i at hjælpe studerende med at søge legater til praktik i udlandet. Indsend denne formular, hvis du ønsker en individuel og uforpligtende vurdering af din unikke sag med henblik på at sikre, at vi kan hjælpe dig på bedst mulig vis. Kontakt os i dag for at høre mere.