Please enable javascript in your browser to view this site!

Skræddersyet rådgivning i legatsøgning for studerende

Få et forspring i "legat-køen"

Standardpakken & Premiumpakken

Hvorfor købe ydelserne?

Standardpakken og Premiumpakken har været en rigtig god investering for mange studerende, som har modtaget op til 351.000 kr. i legater som led i et forløb hos Fundraising.how.

Legatsøgning er sjovt og økonomisk givtigt, hvis det gøres ordentligt. Desværre har de færreste studerende denne oplevelse, da de ikke modtager ordentlig rådgivning, samt at de informationer der findes om legater rundt omkring er forkerte og uoverskuelige, hvilket kan medføre et dårligt resultat.

Den bedste måde hvorpå du kan maksimere dine chancer for bevilling af legater er at ansøge rigtig mange fonde, som du er kvalificeret til - på den rigtige måde selvfølgelig. Netop dét kan du få hjælp til hos Fundraising.how.

Skræddersyet legatliste
Som led i både Standardpakken og Premiumpakken foretages en dybdegående analyse af din unikke uddannelses- og personprofil:

  • Ud fra en dybdegående analyse af din profil og uddannelse gennemsøges i omegnen af 6.000 danske legater, og herefter udvælges de legater, du er mest kvalificeret til. Dette vil omhandle din personlige og uddannelsesmæssige baggrund, erhvervserfaring, studieretning mv. og der tages også højde for din uddannelses studiestart og -længde samt mange øvrige faktorer.
  • I legatlisten indsættes personlige kommentarer til, hvordan du kan komme i betragtning til det enkelte legat baseret på din profil - se et eksempel fra en legatliste til en specifik kunde, klik her.
  • Fundraising.How finder ofte op til 50 legater målrettet din unikke uddannelses- og personprofil.

Ekspertrådgivning
Premiumpakken er det bedste valg, hvis du vil maksimere dine chancer for at blive fuldt finansieret. Foruden en skræddersyet legatliste får du én times strategisk onlinerådgivning i legatsøgning, hjælp til opsætning af din legatansøgning samt korrekturforslag på dit udkast til en legatansøgning.

Ét er at ansøge de rette legater (Standardpakken) - noget andet er at ansøge dem rigtigt (Premiumpakken)

 

Anmod om et tilbud - udfyld formularen herunder

Ved indsendelse af denne formular følger ingen forpligtelse til køb af nogen art. Alle informationer behandles fortroligt.

Personoplysninger
Navn *
Navn
Angiv hvad du søger støtte til:
Studieophold
Finansieringsbehov: Totale udgifter - totale indtægter under dit studieophold.
DATO / MÅNED / ÅR (Eksempel: 17. Januar 2017)
DATO / MÅNED / ÅR (Eksempel: 17. November 2017)
Besvares ved studieophold som led i dansk uddannelse
Senest afsluttede uddannelse
Nuværende studie
Fremtidige studie
Private informationer
Informationer om familie
Din erhvervserfaring
Organisationer
Eksempelvis studenterråd, kunstforeninger, sociale foreninger, sportsklubber og humanitære organisationer.
Geografisk tilknytning
Tilknytning til følgende steder
Forskning
Ønsker hjælp til at udfylde formularen *
Hvis ja - udfyld formularen så godt du kan og indsend den, så hjælper vi med resten.
Vilkår for søgetjenesten
Ved indsendelse af denne formular følger ingen forpligtelse til køb af nogen art. I løbet af få dage modtager du en vurdering af din sag på mail. Derefter kan du tage stilling til, om du vil betale gebyret for at få foretaget undersøgelsen samt resultatet tilsendt til din e-mail. Vi forbeholder os ligeledes retten til at følge op telefonisk, med henblik på at sikre, at det tilsendte materiale er modtaget. En lang række forhold kan kvalificere en ansøger til legater, men du bedes undlade at sende følsomme personoplysninger såsom oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold. Vi beder om, at du kun sender oplysninger, som du ønsker og accepterer, at vi anvender i legatsøgningen. Fundraising.How påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af brugen af rådgivningen eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i indholdet eller andre årsager. Fundraising.How er ikke ansvarlig for hackerangreb eller andre lovovertrædelser, der kan medføre, at kriminelle får adgang til dine informationer. Modtager anerkender, at alle ydelser leveres som specielt tilrettede personlige ydelser uden fortrydelsesret.