Please enable javascript in your browser to view this site!

Skræddersyet rådgivning i legatsøgning for studerende

Legater til studerende.jpg

Standardpakken og Premiumpakken har været en rigtig god investering for mange studerende, der har modtaget op til 371.000 kr. i legater til studier i ind- og udland som led i et forløb hos Fundraising.how.

Legatsøgning er sjovt og økonomisk givtigt, hvis det gøres ordentligt. Netop dét kan du få hjælp til hos Fundraising.how.

Skræddersyet legatliste
Som led i både Standardpakken og Premiumpakken foretages en dybdegående analyse af din unikke uddannelses- og personprofil:

  • Ud fra en dybdegående analyse af din profil gennemsøges i omegnen af 6.000 danske legater, og herefter udvælges de legater, du er kvalificeret til. Der tages højde for studieretning, baggrund, studiestart og -længde samt øvrige forhold.

  • I legatlisten indsættes personlige kommentarer til, hvordan du kan komme i betragtning til det enkelte legat baseret på din profil.

  • Fundraising.How finder ofte op til 50 legater målrettet din unikke uddannelses- og personprofil.

Herunder ses et eksempel på anbefaling af et legat i en legatliste til en specifik kunde:

ID Frist Fond Formål/Procedure Opfyldelse og tips Skema Sendes til Links
1 1. apr Annelise og Tage Søndergaards fond Yder økonomisk støtte til unge under 30 år, bosiddende i Region Syd-Danmark, som er under uddannelse. Du er en ung 23-årig under uddannelse. Dertil er du bosiddende i Region Syd-Danmark Nej c/o DAHL Dokken 10 6700 Esbjerg

Ekspertrådgivning i legater for studerende
Premiumpakken er det bedste valg, hvis du vil maksimere dine chancer for at blive fuldt finansieret.

Ét er at ansøge de rette legater (Standardpakken). Noget andet er at ansøge dem rigtigt (Premiumpakken)

 

Anmod om et tilbud - udfyld formularen herunder

Ved indsendelse af denne formular følger ingen forpligtelse til køb af nogen art. Alle informationer behandles fortroligt.

Personoplysninger
Ved indsendelse af denne formular følger ingen forpligtelse til køb af nogen art.
Studieophold
Finansieringsbehov: Totale udgifter - totale indtægter under dit studieophold.
DATO / MÅNED / ÅR (Eksempel: 17. Januar 2017)
DATO / MÅNED / ÅR (Eksempel: 17. November 2017)
Besvares ved studieophold som led i dansk uddannelse
Undervisningsafgifter der betales til uddannelsesinstitutionen i udlandet
Senest afsluttede uddannelse
Nuværende studie
Angiv hvor langt du er på nuværende uddannelse (semester, modul, studieår el.lign.)
Private informationer
Informationer om familie
Din erhvervserfaring
Organisationer, foreninger og råd
Geografisk tilknytning
Tilknytning til følgende steder
Her kan du uddybe din tilknytning til byer, kommuner, amter/regioner og/eller landsdele i Danmark såvel som udlandet
Vilkår for søgetjenesten
Ved indsendelse af denne formular følger ingen forpligtelse til køb af nogen art. I løbet af kort tid modtager du en vurdering af din sag på mail. Derefter kan du tage stilling til, om du vil betale gebyret for ydelsen. Vi forbeholder os ligeledes retten til at følge op telefonisk, med henblik på at sikre, at det tilsendte materiale er modtaget. En lang række forhold kan kvalificere en ansøger til legater, men du bedes undlade at sende følsomme personoplysninger såsom oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold. Vi beder om, at du kun sender oplysninger, som du ønsker og accepterer, at vi anvender i legatsøgningen. Fundraising.how påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af brugen af rådgivningen eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i indholdet eller andre årsager. Fundraising.How er ikke ansvarlig for hackerangreb eller andre lovovertrædelser, der kan medføre, at kriminelle får adgang til dine informationer. Modtager anerkender, at alle ydelser leveres som specielt tilrettede personlige ydelser uden fortrydelsesret.