Please enable javascript in your browser to view this site!

Så ansöker man om stipendier utomlands

Stipendier för utlandsstudier

Datum: 3. November 2017
Författare: Søren Madsen, Fundraising.how

Arbetsmarknaden kräver i allt större grad flera kandidater med internationell kompetens och det kan därför vara mycket fördelaktigt att överväga en studie eller praktik utomlands som en del av studierna. En sådan studie utomlands, oavsett om de är på gymnasiet eller på grundnivå, medför ofta till att studenten får ett antal extraordinära kostnader, vilket för många kan hindra realiseringen av dessa drömmar och ambitioner.

Fondssektorn i Sverige består av diverse 25 000 olika fonder. Ett stort antal av dessa fonder har specifikt angett i sina stiftelser (syfte) att de beviljar stipendier till studenter som deltar i utlandsstudier som antingen utbytesstudenter eller freemovers. Här är det som sökande viktigt att notera att flertalet av fonderna faktiskt motsvarar praktik med studier, så att det som praktikant också kommer att bli möjligt att få stipendier för praktik utomlands.

Men det är tyvärr så att många studenter som söker utomlands i samband med sina studier tycker att det är svårt att hitta stipendier.

Nedanför finns därför några tips som hjälper dig att komma igång med att söka stipendier/praktik utomlands:

1. Sök många stipendier I samband med dina studier I utlandet

Det rekommenderas att du hittar ett stort antal fonder och stipendier som du är kvalificerade för. Många studenter får avslag från flera stipendier, vilket är en naturlig del av processen. Antalet stipendieansökningar kan därför vara avgörande.

Om du till exempel är en ekonomistudent, kan det vara smart att leta efter andra stipendier än bara dom stipendier som har ordet “ekonomi” i sig. Dessutom är det också viktigt att notera att det finns olika alternativ inom fonder och stipendier, beroende på om du är utbytesstudent eller ordinarie student vid institutioner utomlands.

2. PLANERA DINA STUDIER I UTLANDET TIDIGT OCH STARTA STIPENDIEANSÖKAN I GOD TID

För att få ett så bra resultat som möjligt är det bra att starta tidigt. Det är ofta många förberedelser i samband med stipendieansökningar, och det finns ansökningsfrister hela året. Men många av dessa stipendier har bara en årlig ansökningsfrist, vilket innebär att du kommer att kunna ansöka om fler medel vid en tidig start och säkerställa den bästa positionen för att uppnå önskat resultat.

3. VAR KÄLLKRITISK

När du som student ansöker om stipendier för studier utomlands är det viktigt att du i din ansökan påvisar de ämnen som kvalificerar dig för stipendiet. I det sammanhanget är det avgörande att du endast hänvisar till korrekta källor till fondens ansökningsförfaranden och syften, eftersom många kostnadsfria webbsidor inte är uppdaterade. Detta beror bland annat på att många fonder ofta gör både förändringar i praktiken samt adressändringar.

4. DOKUMENTATION I DIN RÄTTSLIG ANVÄNDNING

Det är också viktigt att du i din stipendieansökan dokumenterar de relevanta förhållandena som stipendiet poängterar.

Faktum är att flertalet fondförvaltare inte utför självständig research som en del av en bedömning, och om det inte finns tillräcklig dokumentation är det troligt att din ansökan inte kommer att beaktas vid styrelsemötet. I situationer där fonden använder ett ansökningsformulär eller ett elektroniskt ansökningssystem är det lika viktigt att du som sökande laddar upp bilagorna, eftersom din ansökan utan registrering sannolikt inte kommer att bedömas eller uppfyllas.

Vi i Fundraising.how specialiserar oss i att hjälpa studenter att ansöka om stipendier utomlands och som ett resultat av våra råd har våra kunder idag fått mer än 4 miljoner kronor i stipendier för studieändamål.

Skicka in denna blankett om du vill ha en individuell och icke-bindande bedömning av ditt unika fall för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Kontakta oss idag för att höra mer - vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakt!