Please enable javascript in your browser to view this site!

Legatsøgning for studerende

Standard pakken
DKK 1.299 inkl. moms
 • Analyse af din profil
  Ud fra en dybdegående analyse af din profil gennemsøges i omegnen af 6.000 danske legater, og herefter udvælges de legater, du er kvalificeret til. Der tages højde for studieretning, baggrund, studiestart og -længde samt øvrige forhold.
 • Skræddersyet legatliste
  Fundraising.How finder ofte op til 50 legater målrettet din unikke uddannelses- og personprofil. I legatlisten indsættes personlige kommentarer til, hvordan du kan komme i betragtning til det enkelte legat baseret på din profil. Dertil medfølger oplysninger om ansøgningsfrister, formalia, kontaktinformationer, adresser mm.
 • -
 • -
Premium pakken
DKK 2.499 inkl. moms
 • Analyse af din profil
  Ud fra en dybdegående analyse af din profil gennemsøges i omegnen af 6.000 danske legater, og herefter udvælges de legater, du er kvalificeret til. Der tages højde for studieretning, baggrund, studiestart og -længde samt øvrige forhold.
 • Skræddersyet legatliste
  Fundraising.How finder ofte op til 50 legater målrettet din unikke uddannelses- og personprofil. I legatlisten indsættes personlige kommentarer til, hvordan du kan komme i betragtning til det enkelte legat baseret på din profil. Dertil medfølger oplysninger om ansøgningsfrister, formalia, kontaktinformationer, adresser mm.
 • Hjælp til ansøgningen
  Fundraising.how vejleder ift. optimal opstilling af ansøgnings- og bilagsmateriale samt afgiver konkrete råd til ansøgningens indhold. Fundraising.how yder ligeledes feedback i form af grammatisk- og strategisk korrektur på ansøgningsmaterialet.
 • En times onlinerådgivning
  En times onlinerådgivning i alt du bør vide om fondssektoren. Strategier og råd hvor du lærer alt du bør vide om din legatsøgning som studerende


Studerende har modtaget over 5.000.000,00 DKK i legater til studier i ind- og udland som led i et forløb hos Fundraising.how.

Legatsøgning for studerende kan være sjovt og økonomisk givtigt, hvis det gøres ordentligt. Netop dét kan du få hjælp til hos Fundraising.how.

Herunder ses et eksempel fra en legatliste med en anbefaling til en specifik kunde:

ID Frist Fond Formål/Procedure Opfyldelse og tips Skema Sendes til Links
1 Løbende Fonden for E. Marcussens Feriehuse Bidrage til studie-/uddannelsesrejser for unge fra Bornholm ved lån eller legater Du er ung fra Bornholm, der ønsker et legat til din uddannelsesrejse. Din tilknytning til Bornholm er opstået grundet din bopæl på øen i perioden 2000-2012, samt det faktum, at du afsluttede din lovpligtige folkeskole uddannelse ved en folkeskole på øen Nej Bornholms Forvaltning A/S Liseruten 1 3730 Nexø
 

Anmod om et tilbud - udfyld formularen herunder

Ved indsendelse af denne formular følger ingen forpligtelse til køb af nogen art. Alle informationer behandles fortroligt.

Ved indsendelse af denne formular følger ingen forpligtelse til køb af nogen art.
Oplysninger om uddannelsesinstitutionen, hvor du ønsker at modtage legater til at studere
Angiv studielandet fx Danmark, USA, Canada osv.
Søges legater til et studieophold i udlandet som led i en dansk uddannelse, angiv kun uddannelsesinstitutionen i udlandet.
Finansieringsbehov = uddannelsesmæssige udgifter fratrukket uddannelsesmæssige indtægter under studieopholdet.
Besvares kun ved studieophold som led i dansk uddannelse
Besvares kun ved studieophold som led i dansk uddannelse
Undervisningsafgifter der betales til uddannelsesinstitutionen
Senest afsluttede uddannelse
Nuværende uddannelse
DATO / MÅNED / ÅR (Eksempel: 17/01/2017)
DATO / MÅNED / ÅR (Eksempel: 17/01/2017)
Angiv hvor langt du er på nuværende uddannelse (semester, modul, studieår el.lign.)
Private informationer
Informationer om familie
Din erhvervserfaring
Organisationer, foreninger og råd
Geografisk tilknytning
Tilknytning til følgende steder
Her kan du uddybe din tilknytning til byer, kommuner, amter/regioner og/eller landsdele i Danmark såvel som udlandet
Vilkår for ydelserne
Ved indsendelse af denne formular følger ingen forpligtelse til køb af nogen art. I løbet af kort tid modtager du en vurdering af din sag på mail. Derefter kan du tage stilling til, om du vil betale gebyret for ydelsen. Vi forbeholder os ligeledes retten til at følge op telefonisk, med henblik på at sikre, at det tilsendte materiale er modtaget. En lang række forhold kan kvalificere en ansøger til legater, men du bedes undlade at sende følsomme personoplysninger såsom oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold. Vi beder om, at du kun sender oplysninger, som du ønsker og accepterer, at vi anvender i legatsøgningen. Fundraising.how påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af brugen af rådgivningen eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i indholdet eller andre årsager. Fundraising.How er ikke ansvarlig for hackerangreb eller andre lovovertrædelser, der kan medføre, at kriminelle får adgang til dine informationer. Modtager anerkender, at alle ydelser leveres som specielt tilrettede personlige ydelser uden fortrydelsesret.