Please enable javascript in your browser to view this site!

Skreddersydde legatlister for studenter

 

Standardpakken har vært en veldig god investering for mange studenter, som har mottatt opptil 475.000 kr. i legater som ett ledd i et forløp hos Fundraising.how.

Legatsøkning er interessant og økonomisk givende hvis det gjøres ordentlig. Nettopp dette kan du få hjelp til hos Fundraising.how.

Skreddersydd legatliste

Som et ledd i Standardpakken foretaes en dybdegående analyse av din unike utdannelses- og personprofil:

  • Ut fra en dybdegående analyse av din profil, gjennomsøkes det i rundt  7.700 norske legater, og deretter utvelges de legatene som du er kvalifisert til. Det tas høyde for studieretning, bakgrunn, studiestart og -lengde, samt øvrige forhold.

  • I legatlisten vil det bli insatt personlige kommentarer som beskriver hvorfor den enkelte legat passer din profil - se et eksempel fra en legatliste til en spesifik kunde, klikk her.

  • Fundraising.How finner ofte opp til 15 legater målrettet din unike utdannelses- og personprofil.

Målrettede legatlister

Standardpakken er et godt valg, hvis du vil maksimere dine sjanser for å bli fullt finansiert.

Be om et tilbud - Utfyll skjemaet under

Ved innsendelse av dette skjemaet følger ingen forpliktelse til kjøp av noen art. Alle informasjoner behandles konfidensielt.

Personopplysninger
Ved innsendelse av dette skjemaet følger ingen forpliktelse til kjøp av noen art. Alle informasjoner behandles konfidensielt.
Studieopphold
Finansieringsbehov: Totale utgifter - totale inntekter under ditt studieopphold.
DATO / MÅNED / ÅR (Eksempel: 17. Januar 2017)
DATO / MÅNED / ÅR (Eksempel: 17. November 2017)
Utdannelsesinstitusjon i Norge under studieoppholdet
Undervisningsavgifter som betales til utdannelsesinstitusjonen i utlandet
Siste avsluttende utdannelse
Nåværende studie
Anngi hvor langt du er på ditt nåværende utdannelse (semester, modul, studieår eller lignende)
Private informasjoner
Informasjon om familie
Din jobberfaring
Organisasjoner, foreninger og råd
Geografisk tilknytning
Tilknytning til følgende steder
Her kan du utdype din tilknytning til byer, kommuner og fylker i Norge, samt som i utlandet
Vilkår for søketjenesten
Ved innsendelse av dette skjemaet følger ingen forpliktelse til kjøp av noen sort. I løpet av kort tid mottar du en vurdering av din sak på mail. Deretter kan du ta stilling til om du vil betale gebyret for tjenesten. Vi forbeholder oss retten til å følge opp saken på telefon, med hensikt av å sikre oss at tilsendt materialet er mottatt. En lang rekke forhold kan kvalifiseres til legater, men du bes unngå å sende følsomme personopplysninger i form av opplysninger om sykdom og seksuelle forhold. Vi ber deg om at du kun sender de opplysningene som du ønsker, og aksepterer at vi bruker det i vår legatsøkning. Fundraising.how påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap eller skader som følge av bruken av rådgivning eller en tredjeparts bruk, enten dette skyldes feil eller uhensiktsmessigheter i innholdet eller andre årsaker. Fundraising.how er ikke ansvarlig for hackerangrep eller andre lovovertredelser som kan medføres av at kriminelle får adgang til din informasjon. Mottaker anerkjenner at alle tjenester leveres som spesialdesignede personlige tjenester uten rett til å refusjon