Please enable javascript in your browser to view this site!

Slik søker du legater til studier i utlandet

Slik søker du legater til praksis i utlandet.jpg

Dato: 15. juni 2018
Forfatter: Mathias Henrik Horne, Fundraising.how

Mange utdannelser gir studenter muligheter for praksis i utlandet. I den sammenheng er det klokt å overveie hvordan du på best mulig vis kan bruke dette til å teste dine kunnskaper og ikke minst tilegne deg nye kompetanser i en praktisk kontekst.

Ved å søke praksis i utlandet oppnår en student mulighet for å utvide CV’en sin i en mer internasjonal dimensjon, som i mange tilfeller er noe en arbeidsgiver i økende grad etterspør i forbindelse med ansettelser av nyutdannede på tvers av bransjer og industrier.

Et praksisopphold i utlandet vil imidlertid ofte medføre noen ekstraordinære utgifter for deg som student, som for mange kan være et hinder i forbindelse med realiseringen av ønskede drømmer og ambisjoner.

Det forholder seg slik, at det er gode muligheter for at du som student kan søke og motta legater til ditt praksisopphold, idet det i Norge finnes en privat fondssektor med omtrent 7.700 fonder. En lang rekke av disse fondene utdeler legater til praksis i utlandet.

Hermed følger noen tips til deg som ønsker å søke legater til utlandsopphold i forbindelse med praksis:

1. KVALIFISER DEG PÅ FLERE PARAMETRE

Det kan være fordelaktig å identifisere forskjellige parametere utover legater til praksisopphold i utlandet som kvalifiserer deg til støtte, da ordet «praksis» alene sjeldent inngår direkte i formålsbeskrivelsen. Derfor bør det foretas en omfattende analyse av spesielle sosiale og geografiske forhold som kan kvalifisere deg til støtte i forbindelse med din praksis.


2. SØK BREDT

Det finnes studiereiselegater som fundatsen ikke eksplisitt forteller om, men i praksis kan utdele legater til alle som studerer, eller som tilbringer en periode i praksis i utlandet. Det kan derfor være fordelaktig å også søke slike fonder.

3. SETT DEG INN I FONDETS FUNDATS

For å få tildelt et legat er det en forutsetning at din søknad lever opp til fondets krav. Av den hensikt er det utslagsgivende at du har kjennskap til legatsøking og de tilhørende mange prosedyrer. Eksempelvis skal du sette deg inn i de retningslinjene hva gjelder søknadsfrister og søknadsprosesser for ønskede fond (hvorvidt det er snakk om en elektronisk søknadsprosess, brevsendelse eller rekvirering av søknadskjema, red). Utover dette finnes det ofte spesifikke krav til hvilke bidrag en søker skal vedlegge. Her blir det essensielt å arbeide strukturert med din søknadsprosess etter legater til praksis i utlandet. 

Hos Fundraising.how har vi spesialisert oss i å hjelpe studenter med å søke legater til praksis i utlandet. Innsend dette skjemaet hvis du ønsker en individuell og uforpliktende vurdering av din unike sak med henblikk på å sikre at vi kan hjelpe deg på best mulig måte. Kontakt oss i dag for å høre mer.