Please enable javascript in your browser to view this site!

Slik søker du legater som business-student

Slik søker du legater som business-student.jpeg

Dato: 15. juni 2018
Forfatter: Mathias Henrik Horne, Fundraising.how

I Norge finnes det en lang rekke fonder og legater til studenter på forretningsrettede utdannelser, MBA-utdannelser og økonomistuderende. Disse fondene har i høy grad fokus på å sikre at den norske arbeidsstyrken også i fremtiden besitter de nødvendige egenskaper påkrevd for å kunne hevde seg i internasjonal kontekst.

Av den grunn prioriterer disse fondene ofte støtte til økonomistudenter høyt. Hvis du studerer på en merkantil utdannelse og eksempelvis overveier å ta en utdannelse i utlandet, så kan det være verdt å undersøke dine muligheter for legater i fond-sektoren.

Mange legater til økonomistudenter er målrettet forskjellige studie- og praksisopphold i utlandet. Utdannelsesstøtten kan brukes til finansiering av de utdannelsesmessige omkostningene du vil møte på. Økonomistudenter kan motta legater til selv-arrangerte studieopphold og hele utdannelser, samt studieopphold av kortere og lengre varighet som gjennomføres som et ledd i en norsk utdannelse.

De krav som stilles til søknader fra økonomistudenter skiller seg ofte fra kravene til andre søkere. Suksess med legatsøkning krever først og fremst en grundig undersøkelse etter de rette legatene, samt en gjennomarbeidet og målrettet legatsøkning.

Det finnes mange forskjellige legater og fonder til økonomistudenter og hermed følger noen tips til deg som ønsker å søke legater i forbindelse med din utdannelse.

1. UNDERSØK FONDER OG LEGATER INNENFOR STUDIESOMRÅDET

Når du starter med å lete etter legater som økonomistudent, så vil du ofte støte på beskrivelser som kan virke meget begrensede. Det kan være alt fra formuleringer som «videreutdannelse av unge handelsmenn» til «støtte til unge økonomistudenter fortrinnsvis i produsent- og tekstilbransjen». Det kan dog tjene et formål å undersøke disse fondene nærmere, idet en dypere gjennomgang og grundig analyse av fondets fundats, retningslinjer og ansøkningsskjema, så vel som hjemmeside og supplerende søkningsmateriale og formaliakrav, ofte kan gi anledning til en fortolkning, at målgruppen slett ikke er begrenset som først antatt.

2. PERSPEKTIVER

Gjør deg en rekke konkrete overveielser i forhold til hvordan din økonomiutdannelse kan skape verdi for norsk næringsliv i fremtiden. Fondene er ofte interessert om du bidrar til samfunnet, og det kan derfor være viktig å gjøre seg tanker om hvordan de egenskapene du tilegner deg som økonomistudent kan skape en samfunnsmessig merverdi.

3. VEDLEGG ARBEIDSRETTEDE ANBEFALINGER

For å få tildelt et legat som økonomistudent er det ofte en forutsetning at din søknad bilegges noen arbeidsrettede anbefalinger. I den hensikt kan det være helt avgjørende for resultatet, at du tidlig i prosessen fikser relevante anbefalinger, så du har de klar når du skal sette i gang søknadsprosessen.

Hos Fundraising.how har vi spesialisert oss i å hjelpe økonomistudenter med å søke legater. Kontakt oss i dag for en uforpliktende vurdering av din unike sak.