Please enable javascript in your browser to view this site!

LEGATER TIL UNGES STUDIEREJSER, PRAKTIK- & HIGH SCHOOL OPHOLD I UDLANDET

 

Velkommen til Ungepakken 1.
Her finder du en liste med over 50 legater tilpasset dig som skal studere eller i praktik i udlandet.

Ungepakken 1 består af 3 sektioner:

1) Strategi

2) Legater

3) Hjælpeark

Vigtige oplysninger:

 • Jeg anbefaler, at bogmærke loginsiden til Ungepakken 1: http://www.fundraising.how/dan/ungepakken1

 • Der vil løbende foretages opdateringer med henblik på at øge brugeroplevelsen således øge chancerne for at du modtager støtte. Du vil løbende modtage informationer om disse opdateringer på din e-mail.

Rigtig god fornøjelse med legatansøgningen.

 
 

Har du spørgsmål?
Detaljeret information om anvendelse af Ungepakken 1 findes her på siden. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
De bedste hilsener: Søren Madsen, rådgiver og grundlægger hos Fundraising.How
Email:
shm@fundraising.how

 

STRATEGIER TIL AT SØGE OG FÅ LEGATER

 

Strategierne er baseret på Fundraising.Hows metoder, der har medført succes med legater for mange studerende.

1. Lær grundlæggende facts

De fleste folk er ikke klar over at:

 • Generelt er det sådan, at jo flere fondsansøgninger du sender ud, desto større er chancerne for at modtage penge. Derfor anbefales det, at du minimum ansøger alle legaterne her på siden. Dette er måske det vigtigste råd, der kan gives.

 • Den eneste risiko forbundet med at modtage mange penge er, at skulle tilbagebetale det du modtog udover dit oplyste finansieringsbehov [1]
  [1] Finansieringsbehov: Typisk totale udgifter - totale indtægter (ved studieophold).

2. En kvalitets legatansøgning er kendetegnet ved både at opfylde fondenes formål og sætte dette i centrum

Hvis du ansøger fonde, hvis formål matcher din profil og dit projekt, øges dine chancer for at modtage støtte. Det er derfor du på dette site under sektionen legater har adgang til rigtig mange legater, der er målrettet det yngre segment af studerende i udlandet.

Men een ting er naturligt at opfylde fondenes formål - det er mindst ligeså vigtigt at du argumenterer for hvordan du gør dette. Dette vil sige, at du skal forsøge at tilpasse din ansøgning til de temaer, der er vigtige for fondene - hver gang. Det anbefales at tilpasse din ansøgningsforside (resuméet) og dele af din motivationsansøgning.

Du vil opdage, at de forskellige fonde har meget forskellige temaer, krav og formål. Derfor er det bedste du kan gøre for dig selv at udarbejde forskellige skabeloner der passer til de temaer, som er vigtige for fondene:

Eksempler på temaer kunne for eksempel være:

1. Unge studerende + almennyttige formål + ønske om erhvervskarriere

2. Unge studerende + ønske om erhvervskarriere

3. Unge studerende + din interesse for specifik industri

Eksempel på matching af en fonds formål.

Eksempel på matching af en fonds formål.

I eksemplet beskriver ansøgeren, hvad fonden støtter, og kæder dette sammen med sin egen situation.

I legat-listen finder du en kolonne med tips ud fra hvert enkelt legat, som kan hjælpe dig med at forstå hvordan du kan øge dine muligheder for at komme i betragtning til det specifikke legat.

3. Udover at din ansøgning skal have høj kvalitet er det kvantitet, der er den mest afgørende faktor for hvor mange penge du får.

Der ingen begrænsninger for hvor mange fonde du ansøge, fordi fondssektoren er ukoordineret. Derfor er der i princippet heller ikke nogen begrænsninger for hvor mange penge du kan modtage.

Du skal være forberedt på, at du kan modtage en del afvisninger. Derfor skal du søge mange legater.

Mange fonde er private erhvervsdrivende fonde, og skal ved lov donere en vis procentdel af deres samlede kapital årligt gennem tilskud. Således har mange fonde ligeså så meget brug for dig som du har brug for dem.

4. Spred din hagl og øge sine chancer for at modtage støtte

Kvantitet er uden tvivl vigtigt. Du bør, som minimum, starte ud med, at ansøge hele legat listen på Ungepakken 1.

Når du er i gang eller færdig med at ansøge legaterne i listen, kan du øge dine muligheder for legater yderligere ved at tilkøbe dig en liste med fonde som meget få personer foruden dig, kan kvalificere sig til at modtage.

Det kan handle om:

Først anbefaler jeg at identificere legater i nicher få mennesker udover dig har en chance for at ansøge om. Her er nogle tips til at identificere sådanne legat nicher:

 1. Geografiske kriterier: Legater berettiget personer fra din hjemby eller provins, eller i den destination, du har planer om at studere.
   
 2. Demografiske kriterier: Tilskud berettiget til folk med din alder, køn, social status, familiestørrelse og baggrund, indkomst, beskæftigelse, uddannelse, religion, race og nationalitet.
   
 3. Motiverende kriterier: Tilskud berettiget til folk, der vil løse bestemte opgaver eller arbejde inden for visse brancher og sektorerer, der matcher din profil, dit studievalg og fremtidige karriereønsker.

Eksempel:

Du kan sagtens modtage et legat alene på baggrund af at du er født i København eller hvad du tidligere har arbejdet med, og anvende dette til din studierejse. Der behøves ikke nødvendigvis at være en sammenhæng mellem årsagen til du har fået legatet og det formål du ønsker at anvende pengene til.

Fundraising.How udarbejder personlige legat-lister til 999 kr. Læs evt. mere om ydelsen "Standard" her.

5. Budget og ansøgte beløb

Det fleste folk er ikke klar over:

 1. Et budget med dokumenterede udgifter giver større muligheder for at modtage et legat.

 2. Jo større finansieringsbehov du har, desto mere kan du modtage i støtte

 3. Normalt er det sådan, at jo større beløb du ansøger om, desto mere får du i støtte. Dog skal dette ses i forhold dit budget fordi fondene sjældent dækker mere end 10-30% af finansieringsbehovet per legat.


Punkt 1:

Du bør dokumentere hele eller dele af dine faktiske udgifter og vedlægge det sammen med et budget. Jo mere specifikt dit budget er, desto mere gennemslagskraft får din ansøgning.

Eksempel:

Du bør vedlægge et overslag over dine udgifter enten fra din rejsearrangør eller din undervisningsanstalt. Derudover kvitteringer for udgifter, du allerede har haft for at vise fonden, at du er villig til selvfinansiering. Normalt kan man ikke ansøge om at dække udgifter, man allerede har betalt, men hvis du ikke er rejst ud endnu, kan du godt.

 

Punkt 2:

Det er klart, at jo større finansieringsbehov du har, desto mere kan du modtage i støtte - sålænge budgettet er realistisk og at fonden stoler på dig. Der er intet i vejen for at ansøge om støtte til mere end direkte uddannelsesomkostninger fx små kulturrejser, og diverse småfornødenheder.

 

Punkt 3: Fondene oplyser sjældent hvor store legatportioner de uddeler, men hvis de gør, skal du ansøge det maksimale du kan. Mange legater til studerende er 3.000 kr. - 5.000 kr. og 10.000 men kan også være højere. Derudover skal du altid ansøge fonden om et bestemt beløb fx 10.000, men forsøg at ansøge ca. 15-20% af dit finansieringsbehov hos hver fond medmindre det er muligt at ansøge et højere beløb.

6. Udarbejd en skabelon og få det hele med

Herunder ses indholdet i en normal legatansøgning for studerende:

 1. Ansøgningsskema [1] - (kun hvis det kræves af fonden)
  [1] Et skema fonden uddeler typisk mod indsendelse af frankeret svarkuvert eller som download på fondens hjemmeside)
 2. Din ansøgningsforside (tilpasses til hver fond du ansøger)
 3. Motivationsbrev (tilpasses til hver fond du ansøger)
 4. Optagelsesbrev
 5. Dokumentation på program og priser
 6. Budget
 7. Curriculum vitae (CV)
 8. Anbefaling(er)
 9. Andre ansøgte legater (kun hvis det kræves af fonden)
  [1] En liste over de fonde du har og påtænker at ansøge.
 10. Karakterer fra seneste beståede uddannelse
 11. Din egen eller familiens seneste årsopgørelse (kun hvis det kræves af fonden)

Opsummering:

Ansøg konkrete beløb. Skab troværdig ved at oplyse specifikke omkostninger og send ansøgninger til så mange fonde som muligt tilpasset den enkelte fonds krav og formål. Gør alt du kan for at modtage penge nok til at betale for din uddannelse. Held og lykke med legatansøgningen.

 
 
 
 

LEGATER TIL UNGES STUDIEREJSER

 

For at øge kvaliteten for brugere, udbygges og opdateres listen løbende. Som bruger vil du opleve at nye legater målrettet unge kommer til og at der tilføjes indhold.

Anvendelse:

Du kan navigere i listen ved at sætte markøren i regnearket og scroll fra side til side og op og ned med din mus eller dit touchpad.

Listen indeholder seks kolonner:

 1. ID: Fondens ID i legat-listen - dette så du kan se hvor langt på listen du er nået til

 2. Ansøgningsfrist - fondens ansøgningsfrist (løbende eller specifik måned)

 3. Fondens navn

 4. Fondens formål - fondens specifikke formål, procedure, og konkrete ansøgningsfrist

 5. Opfyldelse og tips - hvordan du kan matche dig selv med legatet

 6. Links - relevante links til at ansøge fonden fx oplysninger om ansøgningsskemaer og formkrav.


Vigtig angående ansøgning af fonde:

Der er to ting at være særligt opmærksom på:

1) Forsendelse: Mange fonde skal brevansøges, andre via fondens hjemmeside.

2) Ansøgningsskema: Mange fonde kræver du udfylder et specielt ansøgningsskema, andre gør ikke.

Lad os starte med Forsendelse 1). Medmindre der står under "Formål/Procedure" at man kan ansøge fonden via dets hjemmeside fx en elektronisk form eller en emailadresse, så skal brevet sendes til adressen anført.

Hvad angår fonde som anvender ansøgningsskema 2). Medmindre der står at du kan hente skemaet på fondens hjemmeside, skal det rekvireres med frankeret svarkuvert indsendt til adressen anført.

Hvis der findes relevante informationer online til din ansøgning findes der et link i kolonnen Links.

HJÆLPEARK

 

Filer til download

Følgende to dokumenter kan du anvende til inspiration med henblik på at lave din egen legatansøgning:

 • Skabelon til ansøgning for studierejser © 2015 FundRaising.How - All Rights Reserved
 • Skabelon til budget for studierejser © 2015 FundRaising.How - All Rights Reserved

Følgende dokument kan du anvende til at tage at notater omkring de fonde, du har ansøgt, og arbejder med:

 • Legat status Excel ark © 2015 FundRaising.How - All Rights Reserved

 

Sådan åbnes eller downloades filerne:

1. Klik på den fil du ønsker herunder direkte på den orange tekst (link)

Klik på download link copy 2.jpg
 

2. Vælg om du ønsker at åbne filen, eller gemme filen på din computer

Screen Shot 2015-12-15 at 8.04.08 PM.png
 

 

Problemer med at downloade filerne?

1. Forsøg at logge på denne side med dit Login og Password i en anden browser.

2. Hvis det ikke virker, venligst kontakt Søren Madsen fra Fundraising.How på shm@fundraising.how