Please enable javascript in your browser to view this site!

Hjælp til at finde legater for organisationer - anmod om et tilbud:

Desto grundigere du udfylder formularen desto bedre bliver resultatet.

Person oplysninger
Navn *
Navn
Jeg er interesseret i legater til:
Startdato for ønsket anvendelse af legatet
Startdato for ønsket anvendelse af legatet
Private informationer
Information om familie
Erhvervserfaring
Tidligere og nuværende stillinger kan kvalificere dig til specifikke legater
Geografisk tilknytnng
By du har tilknytning til
Seneste afsluttede uddannelse
Nuværende studie
Fremtidige studie
Studieophold
Startdato
Startdato
Slutdato
Slutdato
Forskning
Organisationer
Eksempelvis studenterråd, fagforeninger, kunstforeninger, sociale foreninger, sportsklubber, humanitære organisationer.
Kulturelle formål
Eksempelvis musik, billedkunst og udstillinger
Diverse støtte til:
Vælg kategori
Ønsker hjælp til at udfylde formularen
Udfyld formularen så godt du kan og indsend den, så kontakter vi dig
Vilkår for søgetjenesten
Når du indsender denne formular forpligtes du ikke til at betale noget. I løbet af kort tid modtager du en vurdering af din sag på mail. Derefter tager du stilling om du vil betale gebyreret for at få foretaget undersøgelsen og resultatet tilsendt til den e-mail, du har oplyst. FundRaising.How videregiver aldrig informationer om dig til tredjepart, og anvender kun dine informationer i relation til at finde legater. FundRaising.How påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af brugen af rådgivningen eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i indholdet eller andre årsager. FundRaising.How er ikke ansvarlig for hackerangreb eller andre lovovertrædelser, der kan medføre at kriminelle får adgang til dine informationer. Modtager anerkender at ydelsen leveres som specielt tilrettede personlige ydelser uden fortrydelsesret.